Hur fungerar arvsrätten för särkullbarnen? När pappa går bort, ska särkullbarnen få sin del direkt? Kan man avtala bort deras arvsrätt via testamente? Gör det nån skillnad om ett av särkullbarnen är adopterade?

2019-05-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Det gäller arvsrätt. Min pappa har två barn sen två tidigare äktenskap. Sen mig och min syster med vår mamma som han är gift med. Hur fungerar arvsrätten vid särkullbarnen? När pappa går bort, ska särkullbarnen få sin del direkt? Vet att jag och min syster inte ärver nåt då, utan först när mamma gått bort. Kan man avtala bort deras arvsrätt via testamente?Gör det nån skillnad om ett av särkullbarnen är adopterade?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur fungerar arvsrätten vid särkullbarnen? När pappa går bort, ska särkullbarnen få sin del direkt? Vet att jag och min syster inte ärver nåt då, utan först när mamma gått bort.

Arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Inledningsvis stämmer det att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (detta framgår indirekt av 3 kap. 1§ ÄB). Detta är ju dock under förutsättning att er pappa avlider först.

Om er mamma avlider först och sedan er pappa, så innehar er pappa eran del från mamman som huvudregel med fri förfoganderätt. Det innebär då att när er pappa i sådana fall avlider efter er mamma så ska ni först få ut arvet efter er mamma (s.k. efterarv, se 3 kap. 2§ ÄB) och därefter beräknas arvet efter pappa på hans samtliga bröstarvingar (dvs både du och din syster och era halvsyskon). I det sista skedet har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv direkt (man talar om en princip inom arvsrätten att arvet faller vid arvlåtarens död).

Jag vill även tillägga att ett särkullbarn har rätt att avstå från sin rätt att direkt få ut sitt arv till förmån för t.ex. sin styvförälder (och då få ut arvet när styvföräldern dör) (se 3 kap. 9§ ÄB).

Kan man avtala bort deras arvsrätt via testamente?

Nja, i Sverige kan man aldrig bli arvlös. Däremot skiljer man mellan arvslott och laglott. Arvslotten går att testamentera bort, men inte laglotten. Det kallas att man jämkar testamentet – och det krävs då också att man gör det (se 7 kap 1§ ÄB samt 7 kap 3§ ÄB). Dock finns vissa krav för att testamentet ska vara giltigt (se 10 kap. ÄB). Dessutom rekommenderar jag att i så fall konsultera en jurist för att kunna ställa frågor om just den egna situationen och hur man själv vill att ens testamente ska se ut. Det är även viktigt utifrån den aspekten att testamentets formuleringar faktiskt också får den rättsverkan och de effekter man vill.

Gör det nån skillnad om ett av särkullbarnen är adopterade?

Nej, ett adoptivbarn är i alla avseenden jämställda med föräldrarnas biologiska barn (även om det historiskt sett inte alltid varit så). Här får det betydelse om barnet adopterats enligt svenska regler/lagstiftning och hur gammalt barnet är. Har barnet adopterats via ett annat lands lag så är det inte säkert att adoptionen har samma rättsverkan som om den gjorts enligt svensk lag. Sedan har svensk lagstiftning också sett olika ut, så är barnet adopterat innan 1958 så är det fråga om en s.k. svag adoption och adoptivbarnet ärver då sina biologiska föräldrar. Är barnet adopterat efter 1958 så är det fråga om en s.k. stark adoption och adoptivbarnet jämställs då med adoptivföräldrarnas barn.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73804)