Hur fördelning av arv efter far sker, bodelning samt laglottens innebörd

2018-12-30 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vår far har nyligen gått bort och min fråga är om min bror och jag inte ärver honom fast vår mor är i livet. Vi har hört att vår mor ärver allt, men vi har också hört att 50% går till efterlevande maka och resterande 50% delas upp mellan barn alltså min bror och mig. Alla barn till en avliden har rätt till sin "laglott" Vad betyder det?! Mvh Carina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När er far går bort ska hans arv delas lika mellan hans bröstarvingar (barn), vilket då är du och din bror. Ni har rätt till hälften var av hans arv. Innan man kan veta vad som ingår i ert fars arv måste en bodelning göras mellan er far och er mor, då de var gifta.

Bodelning mellan er far och mor

Något man gör när ett äktenskap upplöses, vilket det gör vid en skilsmässa eller när någon av makarna går bort, är en bodelning. En bodelning innebär att makarna var och en för sig lägger samman sin egendom, drar av värdet av sina skulder och de värden som blir över läggs samman. Det sammanlagda värdet av båda makarnas egendom delar man sedan lika på, alltså 50 % var. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken) Så er mor ärver egentligen ingenting av er far, utan hon får 50% av deras gemensamma och sammanlagda egendom genom bodelningen. Detta gäller som huvudregel, om de hade äktenskapsförord eller om den ena maken äger enskild egendom så kan detta påverka fördelning. Annars är huvudregeln att man delar lika på allt och att 50% går till er mor och resterande 50% till er fars dödsbo.

Eftersom er far och mor var gifta måste först en bodelning ske för att veta hur mycket er fars arv består av, då hans 50% utgör hans arv till er.

Fördelning av arv mellan dig och din bror

När det är fastställt vad som tillhör dödsboet så ska arvet fördelas mellan arvingarna, alltså mellan dig och din bror. Om er far inte hade några fler barn är ni de enda arvingarna och har då rätt till hälften var. (2 kap 1 § ärvdabalken) Om er far hade ett testamente kan detta också påverka fördelningen av arvet, men det verkar inte som att det var aktuellt i ert fall, annars förklarar jag mer om detta under "laglott".

Arvet tillfaller efterlevande make

Som ovan nämnt så ska arvet till er bröstarvingar. Däremot sker inte detta direkt när det gäller arv efter en förälder, som är gift med ens andra förälder. Då finns det en regel som stadgar att arvet ska tillfalla efterlevande make, vilket då är er mor. Arvet går då till er mor först och tillfaller er först när er mor går bort. Då kommer ni att få arvet efter både er far och er mor. Detta gäller när man är barn till båda makarna. (3 kap. 1 § ärvdabalken) Om någon av er hade varit barn till endast er far, så hade det barnet fått ut sin del av arvet direkt. Men om man även är barn till maken får man det först när båda föräldrarna har gått bort.

I ert fall kommer ni därför att få er fars arv först när er mor går bort, då de var gifta och ni båda är barn till båda föräldrarna.

Laglott

Laglotten är ett skydd för bröstarvingar (barn till den avlidne), för att säkerställa att man alltid får en del av arvet när ens förälder går bort. Detta berör inte er så länge er far inte har skrivit ett testamente. För att enklast förklara vad laglotten innebär så kan jag ge ett exempel:

När er far avlider så ska ni dela lika på arvet. Då ni är två bröstarvingar så kommer ni att få 50% var av arvet, detta kallas för er arvslott – er del av arvet. Som bröstarvinge har man ett skydd som gör at man alltid har rätt till en del av arvet, även fast föräldern har testamenterat bort eller vill testamentera bort sitt arv så kan föräldern inte testamentera bort allt. En bröstarvinge har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av sin arvslott. (7 kap. 1 § ärvdabalken) Om vi exempelvis säger att er fars dödsbo har egendom värd 200 000 efter bodelningen mellan honom och er mor, då har du rätt till 50% av detta. Din arvslott är då 100 000 kronor. Som bröstarvinge har man alltid rätt till hälften av sin arvslott (sin laglott) vilket i det här exemplet då är 50 000 kronor. Om er far ha velat testamentera bort en del av sitt arv hade han endast kunnat testamentera bort 100 000 kronor, så att du och din bror fortfarande haft fått er laglott på 50 000 kronor var.

Det verkar inte som laglotten kommer vara något aktuellt i ert fall.

Sammanfattningsvis, som jag tolkar ert fall så kommer du och din bror ärva hälften var av er fars arv. För att veta vad som ingår i er fars arv så måste det först ske en bodelning mellan dödsboet och er mor, då deras äktenskap har upplösts. Slutligen så tillfaller ert arv er mor, då de var gifta vid dödsfallet och då de är era föräldrar. Ni får arvet efter er far först när er mor går bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Frida Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (441)
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?
2021-05-30 Får man ärva sina svenska föräldrar om man bor utomlands?
2021-05-30 Arvsrätt när föräldrar är sambos
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?

Alla besvarade frågor (93062)