Hur fördelas summan mellan änka och särkullbarn om det även finns gemensamma barn?

2017-11-02 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far har avlidit och lämnar efter sig maka, tre gemensamma barn och två särkullbarn (från min fars tidigare äktenskap). Det finns inget testamente. Bouppteckningen visar att det finns 1 000 000 kr att fördela. Hur fördelas detta korrekt? Änkan ärver ju och särkullbarnen medan de tre gemensamma får vänta till deras mor/makan gått bort. Hur fördelas summan mellan änkan och särkullbarnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då någon avlider är det dennes barn som ärver i första hand (2 kap 1 § ÄB). Så länge det finns något barn som kan ärva så kommer denne att få allt, det går i så fall alltså inte vidare till nästa steg (det vill säga till föräldrar och liknande). Ifall den avlidne hade flera barn så delas kvarlåtenskapen lika mellan dessa, oavsett om de är särkullbarn eller gemensamma barn.

Ifall den som avlidit var gift ska kvarlåtenskapen dock gå till den efterlevande maken/makan först. Detta gäller dock endast för gemensamma barns andelar då särkullbarn alltid har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Särkullbarn får dock, om de vill, avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande men är alltså inget krav (Se 3 kap 1 och 9 §§ ÄB).

Medan särkullbarn får sin andel av arvet direkt går alltså de gemensamma barnens andel till den efterlevande som innehar egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande i stort sett fritt får spendera egendomen som hen önskar förutom att testamentera bort den eller skänka bort gåvor som får liknande effekt som ett testamente. De gemensamma barnen har rätt till ett efterarv från den först avlidne då den efterlevande maken/makan senare går bort. Detta innebär att man räknar ut att en viss del av den efterlevandes kvarlåtenskap är ett efterarv efter den först avlidne. När denna del väl är fördelad kan sedan arvet efter den efterlevande skiftas (3 kap 2 § ÄB).

I ditt fall innebär detta att arvet efter din far ska fördelas i fem stycken lika stora delar eftersom han hade totalt fem stycken barn. Varje barn får således 200 000 kr var. Särkullbarnen har rätt att få ut sina andelar direkt (totalt 400 000 kr). Om de vill kan de avstå från arvet till förmån för änkan vilket innebär att de istället har rätt till ett efterarv när hon sedan går bort. Detta är dock frivilligt för särkullbarnen, om de inte önskar att avstå har de alltså rätt att få ut sina 200 000 kr var direkt. Särkullbarnen behöver inte nödvändigtvis göra samma sak, det kan alltså vara så att en av dem kräver sin andel direkt medan den andre väljer att avstå.

De delar som ska gå till din fars gemensamma barn (totalt 600 000 kr) ska gå till änkan, hon får då dessa med fri förfoganderätt. De gemensamma barnen har sedan rätt till ett efterarv efter fadern då änkan senare går bort.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om du undrar något ytterligare får du gärna ställa din fråga i kommentarsfältet nedan!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1225)
2021-09-25 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn?
2021-09-24 Har särkullbarn rätt till pengar på mitt privata konto?
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?

Alla besvarade frågor (95859)