Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA
Går igenom en bodelning. Har artros I hela kroppen. Under behandling sen tolv år tillbaka. Min fråga är om att vid skilsmässa och fördelning av det gemensamma bör inte kostnaderna räknas in med en annan fördelning än 50/50 vid det slutliga sammanställningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att höra, nedan kommer jag besvara din fråga angående bodelningen. Lagen som reglerar din fråga om skilsmässa är äktenskapsbalken.

Kort svar

Vid en skilsmässa kommer era gemensamma tillgångarna att räknas samman. Sedan kommer era gemensamma skulder att delas på två, och det kommer även ske en beräkning av era individuella skulder. Från de gemensamma tillgångar kommer ni sedan få täckning för era individuella skulder (era individuella och hälften av era gemensamma) som ni har och efter att båda har fått täckning så långt som möjligt. Kvarstående tillgångar kommer ni att få dela på.

Eftersom du använder begreppet kostnader vill jag göra ett förtydligande. Om din fråga syftar till kostnader för din artrosbehandling så kommer du inte att få någon återbäring för detta vid en skilsmässa även om du haft mer kostnader under äktenskapets gång. Detta eftersom att det kommer att ses som du betalat det mer era gemensamma tillgångar.

Långt svar

Under äktenskap

När ni har gift er så räknas alla era tillgångar som gemensamma (de kommer kallas giftorättsgods) om ni inte kommit överens om att något ska vara enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom kan ni ha avtalat om genom äktenskapsförord, eller om ni t.ex. avtalat om någon specifik gåva som någon av er mottagit under äktenskapet (7:2 jämte 7:3 ÄktB).

Vid skilsmässa

Vid en skilsmässa fördelas era egendomar genom en bodelning (9:1 ÄktB) och där kommer alla era tillgångar att räknas in som ni inte undantagit som enskild egendom (10:1 ÄktB). Era andelar i det gemensamma boet kommer beräknas och sedan görs avräkning var för sig, för dig och make/makas, skulder som ni har när ni skickade in papperen om skilsmässa (11:2 1 st ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, efter avdrag för skulderna gjorts, kommer sedan läggas samman och delas på två (11:3 ÄktB). De enda skulderna som det inte görs avdrag för är de som är kopplade till enskild egendom, om inte den enskilda egendomens värde kan täcka den skulden (11:2 st 2 ÄktB).

Nedan följer ett praktiskt exempel för att göra det mer tydligt hur skulderna räknas av vid skilsmässa (frångå att värdena vid en bodelning oftast är mycket högre)

Make 1

Tillgångar: 1000

Skuld: 500 kr

Make 2

Tillgångar: 1000 kr

Skuld 300 kr

2. Andelsberäkning (skuldavräkning)

Make 1

1000 – 500= 500

Make 2

1000- 300 = 700

3. Kvarstående efter skuldavräkning:

500 + 700 = 1200

4. Slutgiltiga andelarna i boet: 1200/2 = 600

Make 1

600 kr

Make 2

600 kr

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jessica Sarhede
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?