Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?

Jag och min man ska skiljas.

Jag ägde ett hus när vi träffades som han flyttade in i . Han står ej som ägare eller med i lånen.

Jag har lån på 750k på huset och det är värderar till 1 miljon. Inga äktenskapsförord är skrivna.

Han har mycket skulder hos kronofogden.

Förutom huset har jag ca 300k i blanco lån.

Tanken är att jag ska behålla huset, behöver jag lösa ut honom med något och hur räknar man isf?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga äger du ett hus värt 1 000 000 kr och du har skulder på 1 050 000 kr. Din man äger ingen del av huset och du undrar om du måste lösa ut honom när ni skiljer er. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).


Vad ingår i bodelningen?

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom att du inte skriver något om ett äktenskapsförord eller enskild egendom utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB).


Om huset är det enda giftorättsgodset

Jag har ingen information om huruvida det finns annat giftorättsgods än huset men om det skulle vara så skulle du inte behöva lösa ut din man eftersom att dina skulder är större än värdet på huset.


Om det finns annat giftorättsgods

Det är troligt att det utöver huset finns annat giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Med ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Detta innebär att om du har mer giftorättsgods kvar än din man efter att era skulder räknats av måste du antingen lämna dina egendomar eller motsvarande värde i pengar så att ni får lika mycket. Om t,ex du skulle ha 100 000 kr mer än din man i giftorättsgods efter att skulder avräknats ska du lämna egendom för 50 000 kr eller motsvarande i pengar.


Sammanfattning

Huruvida du måste köpa ut din man beror på hur mycket giftorättsgods som finns utöver huset. Du har rätt att få din egendom vid bodelningen men om du skulle ha mer giftorättsgods än din man när skulderna avräknats ska du lämna hälften av detta antingen i egendom eller motsvarande belopp i pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000