Hur fördelas ett arv när testamente finns?

När bouppteckningen, efter avlidne maken, var inskickade till Skatteverket hade det dykt upp en dotter Danmark. Faderskapet är fastställt av danska myndigheter. Hur fördelas arvet. Jag äger halva lägenheten som enskild egendom. Testamente finns där jag ska ärva allt efter maken. Hur fördelas hans del till mig och dottern som jag inte visste om!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din makes del av lägenheten också var enskild egendom. Vidare tolkar jag att ni inte har gemensamma barn, eftersom du inte har nämnt detta. Slutligen antar jag att du är ensam testamentstagare och att din make endast har ett barn.   

Vilken lag är tillämplig?

Det är ärvdabalken (ÄB) som bestämmer hur arv ska fördelas. 

Hur fördelas arvet?

Barn tar alltid lika stor andel av kvarlåtenskapen (2:1 ÄB). En efterlevande make, som du själv, ärver innan gemensamma barn, om inga särkullbarn (din makes dotter) finns. Särkullbarn ärver dock alltid innan en efterlevande make (3:1 ÄB). Dottern kan dock vänta på sitt arv, om hon vill (3:9 ÄB), vilket skulle betyda att du får ärva innan dottern. Följden av detta skulle bli att du skulle få ärva hela din makes förmögenhet. Ovan sagda gäller när inget testamente finns. 

Ett testamente påverkar dock hur arv ska fördelas. Barn har alltid rätt till minst hälften av kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). Det betyder att dottern i ditt fall har rätt till hälften av lägenheten och att du har rätt till den andra hälften. I praktiken skulle du i så fall äga tre fjärdedelar (75 procent) av lägenheten medan dottern skulle få den sista fjärdedelen (25 procent). För att få sin laglott måste dottern dock göra anspråk mot dig som testamentstagare inom sex månader från tidpunkten då hon tog del av testamentet, annars förlorar hon sin rätt till laglotten (7:3 ÄB). Om dottern inte gör det hon ska skulle det betyda att du skulle få hela lägenheten och även resten av din makes kvarlåtenskap. 

Avslutande ord 

Svaret på din fråga är att du kommer få ärva allt efter din make, om inte dottern skulle göra anspråk mot dig som testamentstagare. I så fall skulle du få hälften av din makes kvarlåtenskap medan hans dotter skulle få den andra hälften. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning