Hur fördelas ett arv mellan två bröstarvingar och en testamentestagare?

2020-03-31 i Testamente
FRÅGA
Hej! Har en frågaFredrik och greta är sedan några år tillbaka sambos, Fredrik har två barn från tidigare förhållande, de har inga gemensamma barn. En kväll dör Fredrik. Fredrik lämnade en egendom på 600 000 kr och dessutom skrev Fredrik innan han dog ett testamente vilket framgår att greta hans sambo ska ha rätt till 300 000 kr. Hur fördelar man arvet mellan do 3 stykna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt kring reglerna i ÄB
Reglerna kring arv regleras i Ärvdabalken. (ÄB). Vid Fredriks bortgång är huvudreglen att arvet skall delas lika mellan bröstarvingarna. (2 kap. 1 § ÄB).

Fredrik kan dock sätta arvordningen ur spel genom att skriva ett testamente och på det sättet förordna om kvarlåtenskapen (9 kap. 1 § ÄB).

Ett testamente får dock aldrig kränka bröstarvingarnas laglott. De har nämligen alltid rätt att få ut sin del av laglotten och kan begära jämkning av testamente ifall de vill ha ut sin del av laglotten (7 kap. 3 § ÄB)

Med laglott menas hälften av den del av kvarlåtenskap som skulle ha tilldelats bröstarvingarna (alltså alla syskon) om inte testamente hade funnits.

Vad gäller i ert fall
Kvarlåtenskapen är på 600 000. Bröstarvingarna har alltid rätt till hälften av laglotten. I ert fall har de alltså rätt till 600 000/2 = 300 000. 300 000/2 = 150 000. De har alltså rätt till 150 000 vardera.

Enligt testamentet skall Greta ha 300 000. Barnen har även rätt till 300 000 totalt (Dvs 150 000 var). Testamentet kränker alltså inte barnens laglott

Hoppas du fick svar på din fråga

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91260)