Hur fördelas egendom vid makes död, om all egendom är enskild och ena maken har särkullbarn?

2015-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag och min man har äktenskapsförord som säger att allt vi äger är respektives enskilda egendom. Han har särkullbarn och vi har ett gemensamt barn. Ingen av oss har skrivit testamente. Vad händer med egendom om han eller jag dör? Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Med anledning av att du och din make har ett äktenskapsförord som konstituerar att all er egendom är varderas enskilda, så behöver ingen bodelning genomföras för det fall någon av er skulle avlida, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Den efterlevande maken behåller då sin egendom som sin egen, medan den avlidne makens egendom kommer utgöra dennes kvarlåtenskap. Mot denna bakgrund ställer jag nedan upp två scenarion för besvarandet av din fråga.

1. Om din make skulle avlida först.

Huvudregeln när en gift person avlider, är att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Om den avlidne maken hade särkullbarn, har de emellertid rätt att få ut sin del av arvet på en gång. Ert gemensamma barns andel av arvet tillfaller emellertid dig med s.k. fri förfoganderätt. Jag ställer upp ett exempel för att illustrera detta något tydligare (då du inte angav i frågan hur många särkullbarn din make har så utgår jag nedan från att han har två stycken):

Om din make efterlämnar egendom till ett värde av 600 000 kronor, så har särkullbarnen rätt att få ut varsin tredjedel på en gång, d.v.s. 200 000 kronor var. Resterande 200 000 kronor utgör ert gemensamma barns andel, men tillfaller dig med fri förfoganderätt. Er son/dotter ärver då sin pappa först när du avlider, enligt 3 kap. 2 § ÄB.

2. Om du skulle avlida först.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB har ert gemensamma barn bästa arvsrätt efter dig. Enligt 3 kap. 1 § ÄB kommer emellertid all din egendom tillfalla din make med fri förfoganderätt, om du skulle avlida först. Ert gemensamma barn har då istället s.k. efterarvsrätt vid sin fars frånfälle, vilket innebär att han eller hon ärver dig först när din make sedermera avlider. Detta framgår av 3 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattningsvis kan sägas att oberoende av vem av er som avlider först, så erhåller den efterlevande maken andelen som tillhör ert gemensamma barn, medan särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång.

Hoppas du tycker att jag besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med frågor eller synpunkter i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll