Hur fördelas egendom vid en bodelning och vad innebär 5-årsregeln?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA
Jag träffade min man för 5 år sedan, flyttade in i hans bostadsrätt ett år senare. Vi gifte oss -16och köpte vårt hus vi bor i nu för 2 år sedan. Jag har nu begärt skilsmässa och min fråga är, vad är mina rättigheter?Insatsens från bostadsrätten på 600.000kr är väl hans? Sedan reparerade han vårt garage för 100.000kr som även de pengarna kommer från hans ficka? Vi äger vårt nuvarande hus tillsammans men han vill inte att jag ska få något av detta ang 5-års regeln som gifta? Det vet jag inte vad det betyder i praktiken? Är tacksam för svar så jag vet vem jag kan vända mig till och få hjäp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Likadelning och vad som ingår i en bodelning

Lite förenklat kan det beskrivas att utgångspunkten vid en bodelning är att värdet av båda makarnas giftorättsgods med avdrag för deras skulder läggs samman och därefter delas värdet lika mellan båda makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Till giftorättsgodset hör mer eller mindre allt makarna äger, med undantag för saker för uteslutande personligt bruk och personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB) och vissa personliga rättigheter, inklusive individuellt pensionssparande i vissa fall (10 kap. 3 § ÄktB). Egendomsförhållandet beräknas från den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Enskild egendom utgör ej heller giftorättsgods, och en egendom kan bli enskild till följd av att det särskilt stadgats i äktenskapsförd, vid mottagande av gåva, som arvtagare/testamentstagare inklusive egendom som trätt i enskild egendoms ställe, vilket kan vara fallet om enskild egendom sålts och ny egendom köpts som ersättning för det erhållna vederlaget av den enskilda egendomen. (7 kap. 2 § ÄktB).

5-årsregeln

5-års-regeln innebär ett undantag från att makarna delar lika på värdet av deras gemensamma giftorättsgods. 5-årsregeln innebär att för varje år äktenskapet har varat så ingår 1/5 av värdet av vardera makes giftorättsgods efter avdrag för skulder (12 kap. 1 § ÄktB). Om ni varit samboende direkt innan giftermålet räknas även denna tid in i varaktigheten.

Lottläggning av egendom

Fördelningen av egendomen tar utgångspunkt i att värdet av giftorättsgodset efter att det har delats lika mellan er är att ni har rätt att behålla den egna egendomen (11 kap. 7 § ÄktB). Den make som hade mest giftorättsgods kan överlåta egendom eller pengar till den andre maken (11 kap. 9 § ÄktB). När det gäller bostaden är det som huvudregel den make som bäst behöver bostaden som har rätt att ta över bostaden, mot att avräkna värdet av den andre makens andel i bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Att ena maken bäst behöver bostaden kan exempelvis röra sig om i fall att den maken ska ha ensam vårdnad av barnen eller om bostaden är handikapp för ena maken.

Innebörd i ert fall

Insatsen och reparationen hör (sannolikt, om huset ej är enskild egendom) till giftorättsgodset, vilket som utgångspunkt delas lika vid en bodelning. Det är alltså inte hans. 5-årsregeln innebär inte att huset är hans, utan regeln kan bara få till följd att värdet av båda din och din mans giftorättsgods delas med en viss andel efter avdrag för personliga skulder så att ni delar lika på hela värdet av ert giftorättsgods. Andelen beror på hur många år ni har varit gifta, inklusive eventuell tid ni var samboende direkt före äktenskapet. Om ingen av er bäst behöver bostaden kan ni frivilligt försöka komma överens om hur ni ska fördela egendomen mellan er genom att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som undertecknas av er (9 kap. 5 § ÄktB). Kan ni själva inte komma överens om fördelning av egendomen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fördelar egendomen mellan er (17 kap. 1 § ÄktB).

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81729)