Hur fördelas egendom och arv efter en avliden förälder som var gift?

Min pappa har gift sig med en kvinna. Tillsammans har dom inga barn, men min pappa har mig som dotter och frun har två barn sedan tidigare. De äger två stugor tillsammans samt olika fordon. Oklart om de skrivit något testamente. Vad gäller för min del när min pappa går bort? Måste frun köpa ut mig från samtliga fritidshus och pappas tillgångar på banken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga? 

Det är ärvdabalken (ÄB) som reglerar frågor om arv och äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om giftorättsgods och bodelning. 

Vad händer med egendom som makar äger efter en makes bortgång? 

När ett äktenskap upplöses, så ska egendom som makarna äger fördelas (1:5 och 9:1 ÄktB). Makars egendom kallas juridiskt för giftorättsgods och all egendom man äger blir giftorättsgods när man ingår ett äktenskap i den mån egendomarna inte är enskilda (7:1 ÄktB). Exempelvis kan egendom förbli enskild genom ett äktenskapsförord, eller genom gåva, arv eller testamente med villkor om att ärvd egendom ska förbli enskild (7:2 ÄktB). Jag antar att all egendom som din pappa och hans fru äger är giftorättsgods, eftersom du inte skriver att något annat gäller. Det betyder att all deras egendom ska ingå i en bodelning, dvs. även stugorna och fordonen (10:1 ÄktB). 

Själva bodelningen går till på det sätt att man först beräknar alla tillgångarnas värde efter avdrag för skulder, och sedan läggs tillgångarnas värde ihop och fördelas lika mellan makarna (11:1–3 ÄktB). Rent praktiskt går bodelningen till genom att varje make får ta den egendom som de äger på sin lott (11:7 ÄktB). Är en tillgång mera värd, så löser man problemet genom att betala den andra maken till dess att värdena är lika fördelade (11:9 ÄktB). Efter bodelningen, så uppstår en förmögenhetsmassa som ska delas ut till arvingarna. 

Hur fördelas arvet efter en avliden förälder? 

Barn är de första som ärver sin avlidna förälder och varje barn tar lika stor andel av arvet (2:1 ÄB). Särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma, har alltid rätt att få ut sitt arv först, om inga gemensamma barn finns i äktenskapet. Anledningen är att en efterlevande make inte få ärva alls, om inte makarna hade några gemensamma barn (3:1 ÄB). För dig betyder det att om din pappa går bort och efter att en fullständig bodelning och lottläggning har gjorts, så kommer du få hela hans arv. Vad du exakt kommer få kommer att bero på hur egendomarna har fördelats efter lottläggningen. 

Avslutande ord 

Svaret på din fråga är att du kommer få ärva allt av din pappa, så fort en bodelning och lottläggning har gjorts. I ett sådant fall kommer du antingen att få egendomarna eller pengar, därför att vad man får i arv beror på hur egendomarna faktiskt har fördelats. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”