Hur fördelas efterlevande makes arv när det finns efterarvingar?

2019-10-12 i Efterarv
FRÅGA
Min moster har precis gått bort. Hennes man dog 1964 och de hade inga barn. Jag har precis fått bouppteckningen från 1964 och där står det att det finns följande dödsbodelägare:Hustrun (min moster)Bror (efterarvinge)Bror (efterarvinge)Syster (efterarvinge)Bror (efterarvinge)Min fråga är om min mamma är enda arvinge efter systern (min moster) eller om min mosters mans syskon också ärver min moster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att använda mig av Ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser.

Jag förstår din fråga som att du undrar över vem som kommer att ärva din moster, alltså om det enbart är din mamma som ärver henne eller om syskonen till din mosters bortgångna make har någon arvsrätt. Det framgår inte av din fråga om det finns något testamente och jag kommer därför att utgå från att det inte gör det. Om det finns ett giltigt testamente så ska tillgångarna fördelas i enlighet med det.

För att kort besvara din fråga så kommer din mosters mans syskon att få ut ett arv efter din moster. Detta arv består av den andel av din mosters tillgångar som hon ärvde från sin man. Resterande andel kommer din mamma att få i arv.


Vem ärvde din mosters make efter hans död?

När din mosters man gick bort så ärvde hon alla hans tillgångar, och hennes mans syskon fick därför inte ärva sin bror vid den tidpunkten. Detta på grund av att efterlevande make enligt lag har förtur till arv (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom det sker en bodelning vid ena makes död, så brukar man kunna utgå från att var make får en andel på 50 % och detta är även vad jag kommer att utgå från. Detta innebär att de tillgångar som din moster hade efter att hennes man gått bort, var till hälften "hans" och till hälften hennes egna, förutsatt att de som sagt inte ägde olika mycket, i så fall kan andelarna se annorlunda ut än just hälften-hälften. Den del din moster fick efter sin make, har hon kunnat använda hur hon helst velat, vilket innebär att hon har haft rätt att göra sig av med dessa pengar om hon så önskat.


Hur fördelas tillgångarna efter din moster?

När din moster nu har avlidit, så efterlämnar hon tillgångar till ett visst värde. En del av dessa tillgångar kom alltså ursprungligen från hennes make, som också är avliden. Dessa pengar - som från början "tillhörde" honom - ska gå tillbaka till hans arvsordning, det vill säga hans syskon som du skriver står uppräknade i bouppteckningen. Hur stor denna del är vet jag som sagt inte, utan det beror på hur bodelningen såg ut vid hans död (3 kap. 2 § ÄB).

När ovanstående del har räknats bort och betalats ut till hans syskon, kvarstår den del som är arvet efter din moster. Denna del ska stanna inom din mosters arvsordning, och såvida hon inte har andra släktingar än din mamma, så är det just din mamma som kommer att ärva denna del (2 kap. 2 § ÄB).


Sammanfattning

Det din moster lämnar kvar efter sig vid sin bortgång, består delvis av egendom som hennes man lämnade kvar efter sig, och delvis av hennes egna egendom. Den andelen som kommer ur hennes mans egendom, tillfaller hans arvsordning, dvs. hans syskon i det här fallet. Den delen som enbart var din mosters egendom, tillfaller din mamma och eventuella andra släktingar på hennes sida. För att förtydliga så kommer den del som enbart är din mosters, inte att tillfalla hennes mans släktingar. Tänk dock på att ett eventuellt testamente kan komma att ändra denna fördelning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (651)
2020-01-27 Hur fungerar efterarv?
2020-01-26 Brorson till först avliden - inte tillåten förrättningsman
2020-01-23 Arvingar efter först avlidna make har rätt till efterarv
2020-01-06 Hur ärver gifta makar och deras efterarvingar?

Alla besvarade frågor (76598)