Hur fördelas behållningen i boet mellan änkan och den avlidnes särkullsbarn?

Hur fördelas behållningen i boet mellan änkan och den avlidnes sälkullsbarn?

Summa giftorättsgods i boet uppgår till 100.000. kr

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Svar på din fråga regleras i äktenskapsbalken och ärvdabalken, nedan förkortat ÄktB respektive ÄB.

Hur fördelas behållningen i boet?

När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske och makarna ska dela lika på giftorättsgodset, 9 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB. Det innebär att behållningen kommer fördelas på så sätt att änkan har rätt till hälften, dvs 50 000 kr. Resterande 50 000 kr utgör kvarlåtenskap efter den avlidna maken.

Vem ärver den avlidna makens kvarlåtenskap?

När ett äktenskap upplöses på grund av att den ena maken avlider är huvudregeln att den efterlevande maken ärver framför gemensamma barn. Jag utgår från att det inte finns några gemensamma barn utan enbart särkullbarn till den avlidna maken. Då gäller istället att den efterlevande maken inte ärver framför särkullbarnen. Särkullbarnen ärver alltså allt efter den avlidne maken (föräldern). För att den efterlevande maken ska ärva även framför särkullbarn till den avlidna maken krävs att ett testamente upprättas, 3 kap. 1 § ÄB.

Under förutsättning att det inte finns något testamente upprättat till förmån för änkan kommer alltså särkullbarnen att ärva den avlidna maken. Bland annat de resterande 50 000 kr från bodelningen.

Dock finns en absolut regel som innebär att den efterlevande maken alltid, så långt den avlidna makens kvarlåtenskapen räcker, har rätt att få del av så mycket som krävs för att erhålla en total summa motsvarande fyra prisbasbelopp (cirka 180 000 kr), 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att för det fall att änkan efter bodelningen, där även enskild egendom beaktas, inte uppbär en summa motsvarande fyra prisbasbelopp har hon rätt att ta del av den avlidna makens kvarlåtenskap och (så långt det räcker) erhålla överskjutande belopp.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning