Hur fördelas barns tillgångar vid äktenskapsskillnad?

2016-08-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, om ett "barn" som fyllt 18 år, samt bor i den villa vi ska göra äktenskapsskillnad på, har tillgångar (moderns barn - ej mitt) - hur fördelas dessa vid bodelning?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att ni var gifta är det giftorättsgodset som ingår vid bodelningen enligt 10 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgods är enligt 7 kap 1§ ÄktB makarnas egendom i den mån egendomen inte är respektive makes enskilda egendom. Enskild egendom är enligt 7 kap 2§ ÄktB:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Då det endast är makarnas egendom som ingår i bodelningen står alltså barnets egendom utanför bodelningen.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85382)