Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?

2020-09-21 i Testamente
FRÅGA
Min moster har dött o i sitt testamente skriver hon att kvarlåtenskapen ska delas lika mellan hennes syskonbarn utan närmare specificering. Vi är idag 3 syskonbarn i livet , det är jag och mina två kusiner som då skulle vara arvsberättigade. Jag har haft en halv-syster som nu är död. Hennes mamma var alltså också min mamma . Min mamma var syster till min nu bortgångna moster .Fråga:Är min bortgångna syster också arvsberättigad och om så är fallet är er jag då även hennes del?Göran
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att ett testamente ska ges den tolkning som kan antas överensstämma med testatorns (din mosters) vilja (11:1 ärvdabalken, ÄB). Vad detta innebär är naturligtvis inte helt klart eftersom det blir en bedömning från fall till fall. Om det exempelvis framgår av testamentet eller om testator tidigare har uttryckt att denne ville att arvet i andra hand skulle gå till någon annan person är det alltså det som ska gälla.

Du anger dock att ingen närmare specificering finns i testamentet. Om testamentet är formulerat på så sätt att syskonbarnen ska dela på all egendom och det heller aldrig har sagts att till exempel syskon får ta över rätten om det andra syskonet avlidit, bör testamentet tolkas på så sätt att de som fortfarande lever ska dela på egendomen. Detta innebär i så fall att du och dina kusiner skulle få en tredjedel av arvet var.

I 11 kap. 6 § ÄB finns en specialregel som innebär att om en testamentstagare är avliden och testamentstagarens arvingar hade varit berättigade att överta arvet enligt den legala arvsordningen (jfr 2 kap. ÄB) så antar man att testatorn hade velat att arvet skulle tillfalla testamentstagarens arvingar. Detta innebär att man då tolkar testamentet på så sätt att man antar att er moster hade velat att din halvsysters eventuella barn ska överta hennes arvsrätt, så länge det inte kan visas att hon faktiskt hade velat något annat.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är huvudregeln att testamentet ska tolkas efter din mosters vilja. Har hon inte uttryckligen angett att hon ville att din halvsysters arv i andra hand skulle gå till dig bör alltså kvarlåtenskapen delas lika mellan dig och dina kusiner. Om din halvsyster har några barn har de dock rätt att ärva den delen som skulle tillfallit din halvsyster.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91196)