Hur fördelas arvet om det finns ett särkullbarn?

2021-10-17 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag är gift med en man. Vi har inga gemensamma barn men jag har en dotter från min första förhalandet. Jag undrar vem ärver mig om jag avlider före min man.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst tolkar jag din fråga som så att du inte upprättat något testamente om hur du vill att ditt arv ska fördelas. Jag utgår därför vid besvarandet att det inte finns ett sådant.

I ärvdabalken (ÄrvdaB) framgår det vilka som har en legal arvsrätt och i vilken ordning dessa ska ärva. I första hand är det barn till den som dött som ärver, alltså i ditt fall din dotter (2 kap. 1 § ÄrvdaB). Utgångspunkten när man är gift är dock att din kvarlåtenskap ska tillfalla din make. Din dotter har däremot rätt att ta ut sitt arv ändå om hon vill eftersom hon är ett så kallat särkullbarn. Hon är ett särkullbarn i och med att hon inte är din makes dotter. Om hon väljer att ta ut sitt arv kommer din kvarlåtenskap inte tillfalla din make (3 kap. 1 § ÄrvdaB). Vid en situation där din dotter väljer att avstå sitt arv till förmån för din make har hon istället rätt till arv när din make går bort (3 kap. 9 § ÄktaB).

Denna reglering innebär inte att din make behöver vara helt tomhänt efter din bortgång. Innan arvet fördelas sker en bodelning där ert giftorättsgods ingår (allt som inte är uttryckligen enskild egendom) (23 kap. 1 § ÄrvdaB och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vidare när arvet ska fördelas har din make alltid rätt till att få del av arvet i den mån att det tillsammans med det din make fick i bodelningen eller hans eventuella enskilda egendom uppgår till fyra prisbasbelopp (nuvarande prisbasbelopp 47 600 x 4 = 190 400 kr). Denna regel brukas benämnas Basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket § ÄrvdaB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att utgångspunkten när man är gift är att ens kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken men har man ett särkullbarn, som du, kan denne välja att få ut sitt arv direkt vid bortgång av sin förälder eller när den efterlevande maken går bort. Din dotter kommer alltså kunna välja om hon vill ärva direkt eller i ett senare skede. Din make kommer förmodligen få en del egendom genom bodelningen och eventuellt en del av arvet enligt basbeloppsregeln.

Har du fler frågor om t.ex. bodelning, testamente eller basbeloppsregeln är det bara att höra av dig till oss igen på info@lawline.se!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Kronmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97696)