Hur fördelas arvet när det enbart finns särkullbarn?

Min mamma gick hastigt bort i höstas och detta har lämnat mig med frågor som rör bodelningen av hennes och hennes makes gemensamma tillgångar.

Min mamma är gift med sin man sedan 11 år tillbaka. De har inga gemensamma barn, däremot har jag en biologisk bror. Vi är alltså två särkullbarn och min mammas make som utgör dödsbot.

Min mamma och hennes man har inte skrivit något äktenskapsförord och hon hann inte heller testamentera några av hennes enskilda eller deras gemensamma tillgångar.

Deras gemensamma tillgångar vid dödsdagen består bland annat av en fristående bostad, men säkerligen också en del lösöre.

Hur kommer framtida arv att fördelas mellan mammas man och mig och min bror?

Hur skiljer det sig åt vad gäller enskild egendom och giftorättsgods?

Jag tycker att det verkar ganska krångligt när jag läser på om detta.

Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga gällande bodelning och arv regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) respektive ärvdabalken (ÄB).

Bodelningen

När en make avlider så ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB), och i bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods är sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord, eller som enligt villkor i testamente, gåva eller arv ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Att en make har köpt något själv utan att den andra maken varit med och betalat för den innebär alltså inte att det blir enskild egendom. Att enskild egendom inte ingår i bodelningen innebär helt enkelt att den enskilda egendomen inte kommer att delas upp mellan makarna.

Av frågan framgår att det finns vissa gemensamma tillgångar, som en fristående bostad och en del lösöre. Detta utgör giftorättsgods (eftersom det inte utgör enskild egendom), och ska därför delas lika mellan makarna i bodelningen. Av frågan framgår även att det finns enskild egendom. Om denna egendom är enskild på grund av ett villkor i testamente, arv eller gåva så ska egendomen inte tas med i bodelningen.

Fördelning av arvet

Det som din mamma får ut från bodelningen tillsammans med din mammas eventuella enskilda egendom kommer fördelas i arv. Eftersom det inte finns något testamente så är det du och din bror som har rätt till arvet från er mamma. Arvet kommer delas lika mellan er (2 kap 1 § ÄB).

Makes arvsrätt före gemensamma barn

När det finns en efterlevande make så har denne rätt till arvet efter den avlidne maken före gemensamma barn. Er mamma saknar gemensamma barn med den efterlevande maken vilket betyder att du och din bror har rätt till arvet från er mamma direkt utan att er mammas make får arvet först (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Du och din bror kan, om ni vill, avstå från att få ert arv direkt och först låta er mammas make få arvet. Ni kommer i så fall tilldelas arvet efter er mamma först när er mammas make har avlidit (3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB).

"Basbeloppsregeln" - rätt för efterlevande make att i vissa fall få en del av kvarlåtenskapen

Om ni väljer att ta ut ert arv efter er mamma direkt så finns det dock en regel som går före särkullbarns rätt att få ut arvet direkt. Den brukar benämnas "basbeloppsregeln". Denna regel är till för att skydda den efterlevande maken ekonomiskt. Regeln innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut egendom till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (ett prisbasbelopp uppgår år 2020 till 47 300). Detta gäller dock bara om den efterlevande maken inte har enskild egendom som uppgår till det värdet, eller om efterlevande make redan genom bodelningen har tilldelats egendom till ett sådant värde (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Jag förstår att allt detta kan kännas lite knepigt att reda ut men jag hoppas att jag har gett dig ett svar som får dig att känna att du har koll på läget! Om du fortfarande skulle ha någon fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga SthenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning