Hur fördelas arvet mellan gemensamma barn och särkullbarn?

Hej,

jag blev änkling nyligen. Vi har två barn tillsammans, och jag har ett barn sedan tidigare, alltså ett särkullsbarn. Hur kommer arvet efter mig att fördelas mellan mina tre barn?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nu framgår det inte av din fråga, men jag har utgått från att när din maka avled fick du ärva egendom. Den andelen som du ärvde efter din maka har era gemensamma barn rätt till när du i framtiden går bort, detta kallas efterarv (3 kap 2 § ärvdabalken). Andelen består inte av den exakta summan pengar som du ärvde, utan den består av en procentuell andel av den samlade egendomen.

Beräkning kvotandel: Vad du ärvde / helheten i boet = kvotandel

Helheten i boet består av: Giftorättsandel + enskild egendom + arv från avliden makan = helheten

Exempel:

Make ärver 100 000 kr och helheten i boet är 200 000 kr då är kvotdelen 100/200, eller 0,5. När den efterlevande maken avlider uppgår dennes kvarlåtenskap till 250 000 kr.

Efterarvet är då 1/2 av 250 000 kr, alltså 125 000 kr. Dessa pengar ska den först avlidnes arvingar få, resterande 125 000 kr ska tilldelas den senast avlidens arvingar.

Efter att efterarvet har fördelats mellan era gemensamma barn så ska den summa som återstår delas lika mellan alla dina barn (2 kap 1 § ärvdabalken).

Kort sagt kan man säga att först ska de gemensamma barnen få arvet från den först avlidne föräldern och därefter ska alla dina barn dela lika på den summa pengar som återstår.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning