Hur fördelas arvet mellan efterlevande make och särkullbarn?

2020-08-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej min mamma har nyligen gått bort. Sedan 5 är tillbaka har hon bott på demensboende. Hon var gift och inga gemensamma barn. Jag och min syster är hennes barn, sk särkullbarn. Det finns inget testamente och inga egendomar. Vår mamma hade god man som skötte ekonomi. Det som finns är ca 50.000 kr som överförmyndarnämnden spärrat. Vi har ingen kontakt med vår mammas man. Hur fördelar sig arvet? Vi antar att en bodelning ska göras? Hur ser det ut för hennes dödsbo? Kan alla hennes pengar på kontot gå till hennes skulder och begravning? Eller ska hennes man få del i pengarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver kommer det först att ske en bodelning (23 kap. 1 § 2 stycket äktenskapsbalken, ÄB). Kvarlåtenskapen efter den avlidne utgörs sedan av det som dödsboet fått vid bodelningen samt eventuell övrig egendom som finns, d.v.s. sådan egendom som inte ingått i bodelningen. Det är alltså när bodelning genomförts som det går att se vad kvarlåtenskapen efter din mamma blir.

Efter bodelningen ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan dig och din syster. Eftersom ni är s.k. särkullbarn kommer ni att kunna få ut er del av kvarlåtenskapen direkt (3 kap. 1 § ÄB). Din mammas make kommer alltså inte att ärva före er. Om din mamma och hennes make däremot hade haft gemensamma barn hade de varit tvungna att vänta på att få ut sin del av kvarlåtenskapen eftersom efterlevande make ärver före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB).

Du skriver att din mamma lämnat kvar ungefär 50 000 kr. Eftersom jag inte vet hur utfallet efter bodelningen kommer att bli eller vilka skulder som finns kan jag inte svara på om allt kommer att gå till att betala skulder och begravningskostnader. Det som jag dock med säkerhet kan säga är att kvarlåtenskapen kommer att delas lika mellan dig och din syster.

Om det är något mer som du undrar över är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91362)