Hur fördelas arvet med bara särkullbarn?

Min far är omgift med en kvinna. Båda har 2 barn, men inga gemensamma. Hur skall arvet delas mellan oss 4 barn? Och skiljer det sig beroende på vem som går bort först?

Skall det skrivas något testamente? Eller kommer det delas lika mellan oss 4 oberoende av vem som går bort först?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Skiljer det sig beroende på vem som dör först?
Bestämmelserna för arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).
Det spelar ingen roll vem som dör först, eftersom en fördelning av arvet kommer göras så fort din far eller hans fru går bort. Det arv som är kvar på respektive sida kommer direkt gå till arvtagarna, alltså de två barnen, ÄB 2 kap 1 §.

Eftersom din far och kvinnan inte har några gemensamma barn kommer arvet delas ut direkt till den avlidnes barn, ÄB 3 kap 1 §. Men skulle det vara så att den avlidnes barn avstår från att ta emot arvet just då, får den levande maken förtur till arvet. Den avlidnes barn får istället efterarvsrätt, alltså ärver man först efter att den andra maken avlidit, trots att det inte en biologisk förälder.

Arvet behöver nödvändigtvis inte delas lika mellan alla 4 barn då man utgår från respektive förälder när arvet delas ut. Har din far mer resurser och egna egendomar än hans fru komemr du och ditt syskon ärva mer. Ett gift par har nämligen två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Det är enbart giftorättsgods som delas vid en bodelning, den enskilda egendomen räknas inte med. Den enskilda egendomen ärver barnen. Kvinnans två barn kommer få dela på hennes tillgångar medan du och ditt syskon kommer att dela på din fars tillgångar. Och utgångpunkten är att syskonen får lika stor del ÄB 2 kap 1 §.

Skall det skrivas testamente?
Testamente behöver nödvändigtvis inte skrivas. Testamente skrivs om föräldern vill fördela arvet på annat sätt än vad som står i lag, alltså att arvtagarna får lika mycket. Utgångspunkten är att de två barnen i respektive fall ska dela på arvet lika. Tycker föräldern att det ena barnet förtjänar mer än det andra, eller vill testamentera bort en summa till en förening exempelvis, är det möjligt.

Om ett testamente ska skrivas är det viktigt att komma ihåg att testamentet skall vara skriftligt. Det ska även skrivas under av två vittnet som är över 18 år, ÄB 10 kap 1 §. Vittnena får inte vara besläktade men den som skrivit testamentet, ÄB 10 kap 4 §.

Sammanfattning
Utgångspunkten är att din fars arv kommer att ärvas av dig och ditt syskon medan kvinnans arv kommer att ärvas av hennes två barn. Arvet kommer delas lika mellan de två barnen båda fallen förutsatt att inget testamente finns. Skulle ni behövs hjälp med att upprätta ett testamente kan ni höra av er till vår Juristbyrå för mer hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Masis VardanianRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning