Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?

2020-08-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är ensambarn till min mor som är omgift. Hennes man (min "halvpappa" sedan 50 år) hade en numera avliden son som i sin tur efterlämnade en son. Hur fördelas arvet efter min mamma och "halvpappa"? Skiljer det sig åt beroende på i vilken ordning de dör?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förutsätter att både din mor och hennes man är i livet. Jag utgår från vad som gäller enligt den legala arvsordningen, och förutsätter att din mor och hennes man inte har skrivit något testamente. Genom testamente kan man avvika från vad som gäller enligt den legala arvsordningen. Om det finns ett testamente rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Eftersom din mor och hennes man är gifta går jag enbart igenom vad som gäller om man är gift. Jag uppfattar frågan som att din mor och hennes man har/hade varsitt barn från tidigare relation men inga gemensamma barn.

Till att börja med kommer jag att gå igenom hur arvet fördelas om personen som dör var gift. Sedan kommer jag att gå igenom hur arvet fördelas om din mor alternativt hennes man dör, och därefter ge råd om vad du kan göra nu.

Hur fördelas arvet om personen som dör var gift?

Om den som dör var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om det finns gemensamma barn får de vänta på arvet tills båda föräldrarna har dött. Om maken som är död har barn sedan tidigare (särkullbarn), har särkullbarnet rätt att få ut sitt arv efter föräldern direkt. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för förälderns efterlevande make (alltså särkullbarnets styvförälder), och får i så fall ut sitt arv när förälderns make har dött, se 3 kap 9 § Ärvdabalken (här) och 3 kap 2 § 1 st Ärvdabalken (här).

Det finns en skyddsregel för efterlevande make som regleras i 3 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här). Den regeln innebär att även om det finns särkullbarn efter den avlidne maken som ska få ut sitt arv, eller om den avlidne maken har testamenterat bort sina tillgångar, så har den efterlevande maken rätt att (om det är möjligt) få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp ur den avlidne makens kvarlåtenskap. Prisbasbeloppet regleras i 2 kap 6 § (här) och 2 kap 7 § (här) Socialförsäkringsbalken.

Hur fördelas arvet om din mor alternativt hennes man dör?

Om din mor dör, har du som är särkullbarn rätt att få ut ditt arv direkt. Din mors man omfattas då av skyddsregeln för efterlevande make och har rätt att, om möjligt, få ut fyra prisbasbelopp ur din mors kvarlåtenskap. Du kan även avstå från ditt arv till förmån för din mors man, och få ditt arv när han också har dött.

Jag uppfattar frågan som att din mors man hade en son från en tidigare relation, vilket gör att sonen (precis som du) är ett särkullbarn. Sonen är död, men har i sin tur en son, alltså sonson till din mors man. Då gäller istadarätten, som innebär att om ett barn till den avlidne är död men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här). Det innebär att sonsonen träder i sin pappas ställe, och har rätt att få ut arvet när din mors man dör. Då gäller samma sak, alltså att han kan avstå från sitt arv till förmån för din mor, och få ut sitt arv när även hon har dött. Om sonsonen vill ha ut arvet efter din mors man, omfattas din mor av skyddsregeln för efterlevande make och har rätt att, om möjligt, få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp.

Eftersom din mor och hennes man inte har några gemensamma barn utan enbart varsitt särkullbarn fördelas arvet olika beroende på vem av dem som går bort först.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?