Hur fördelas arvet efter min make om det inte finns äktenskapsförord och där han har upprättat ett testamente där varken jag som maka eller våra barn figurerar?

2019-01-30 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag är gift. Inget äktenskapsförord. Min man äger bostäder, företag, aktier, privat pension etc. Jag undrar hur detta fördelas i tillfälle av hans död? Om han har skrivit ett testamente där jag (maka) inte figurerar eller våra gemensamma barn hur blir det då?Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Du har funderingar kring hur arvet efter din make kan komma att fördelas om det inte finns något äktenskapsförord och han inte har testamenterat sin egendom till dig som maka eller till era gemensamma barn. Bestämmelser i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) blir aktuella.

Hur fördelas arvet efter min make om det inte finns något äktenskapsförord?

Enligt 7 kap 3 § ÄktB framkommer det att genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Tolkas detta istället motsatsvis är alltså utgångspunkten att makars egendom utgör giftorättsgods. Det är dock inte av betydelse om huruvida egendomen är enskild enligt äktenskapsförord eller om egendom utgör giftorättsgods eftersom ett äktenskapsförord i sig inte kan avtala bort makars arvsrätt. detta görs istället genom att upprätta ett testamente.

Vad blir följden av att min man testamenterat sin egendom varken till mig som maka eller till våra gemensamma barn?

Inledningsvis kan nämnas att utgångspunkten är att kvarlåtenskapen ska tillfalla efterlevande make enligt 3 kap 1 § ÄB. Makas arvsrätt kan dock, till viss del, inskränkas genom testamente. Maka har dock alltid rätt till att få ett belopp som motsvarar fyra gånger basbeloppet enligt 2 kap 6-7§§ Socialförsäkringsbalken. (År 2019 låg detta belopp på motsvarande 46500kr, men minimala förändringar sker varje år.)

Bröstarvingar har laglottsskydd (7 kap 1 § ÄB) vilket gör att det har lagstadgad rätt till hälften av sin arvslott. Denna rätt kan aldrig testamenteras bort. Utgångspunkten är dock att arvet ska fördelas lika mellan bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ÄB.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2142)
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare
2019-05-20 Kan jag testamentera så att mina barnbarn ärver mig?
2019-05-20 Vilka argument finns det för att ej Successionsrätten ej skall gälla ?

Alla besvarade frågor (69223)