Hur fördelas arvet efter en person som är gift och endast har särkullbarn?

Min syster är sedan två år gift med en man. De har inget äktenskapsförord. Han har två barn och hon har två barn sedan tidigare äktenskap.

De bor i hus sedan 25 år och han byggde huset innan de träffades.

Hur blir arvsfördelningen om han avlider före henne respektive tvärtom?

Han är 78 år och jag är 74.

Tackar för ett svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

En bodelning ska göras

Då ett äktenskap upplöses, till exempel då en av makarna avlider, ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Huset din syster och hennes make bor i är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem.

Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo ska fördelas som arv efter denne.

Jämkning av bodelning

Det finns en möjlighet för den efterlevande maken att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods, och att det alltså inte ska delas (12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att om din syster avlider kan hennes efterlevande make begära att få behålla sitt giftorättsgods. Då kommer inte huset ingå i bodelningen (förutsatt att din syster inte äger någon del i huset) utan han kommer få behålla det och endast din systers giftorättsgods kommer ingå i hennes dödsbo.

Hur ska arvet fördelas?

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Svar på din fråga

Om din syster eller hennes make avlider ska alltså först en bodelning göras. Det som tillfaller den avlidnes dödsbo ska fördelas som arv efter denne. Oavsett om din syster eller hennes make avlider först kommer situationen se likadan ut eftersom de inte har några gemensamma barn men båda har två särkullbarn. Enda skillnaden kan bli om den efterlevande maken begär att få behålla sitt giftorättsgods.

Den efterlevande maken kommer få hälften av egendomen i bodelningen. Det som finns i den avlidnes dödsbo ska sedan delas lika mellan dennes två barn. Den efterlevande maken har inte rätt att ärva något, så länge denne efter bodelningen har egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”