Hur fördelas arvet?

2020-08-17 i Särkullbarn
FRÅGA
HejMin pappa har nyligen gått bort, och då kommer det bla fråga om arv.Pappa och hans fru har inga gemensamma barn, däremot 3 var från tidigare förhållande.Hur fördelas arvet nu när pappa gått bort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv kan ibland vara knepiga att besvara. Eftersom du inte nämner något testamente i din fråga kommer jag ge dig vägledning om de generella reglerna som gäller vid arv. Om han har skrivit ett testamente kan dock utfallet bli annorlunda.

Huvudregeln vid arv om den avlidne är gift är att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Detta innebär att hälften av din pappas tillgångar kommer ärvas av hans fru. Hon kommer få hälften av deras gemensamma tillgångar, dvs deras giftorättsgods (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Om din pappa har tillgångar som är enskild egendom kommer dessa inte ingå i de tillgångar som hans fru ärver (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Den andra hälften kommer att delas lika mellan dig och dina syskon eftersom ni är hans bröstarvingar (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Eftersom ni är särkullbarn har ni rätt att ta ut ert arv direkt (3 kapitlet 1 § ärvdabalken).

Hans frus barn kommer alltså inte ärva något, om han inte har skrivit ett testamente som inkluderar dem (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). Detta beror på att dem i sin tur kommer ärva sin mor när hon går bort. På så sätt kommer de saker som er pappa och hans fru ägt tillsammans delas upp så att deras arvingar får lika mycket. Men för tillfället kommer fruns barn inte få ut något arv; dem har ingen arvsrätt för din pappas räkning.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?