FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/05/2018

Hur fördelas arvet?

Hej!

Jag undrar hur man delar upp arvet om ett par är gifta och maken dör, tillsammans har de två barn samt ett barnbarn hur fördelas arvet, beskriv gärna med siffror. Jag undrar också vad skillnaden är hur man gör med bodelning när någon dör respektive skiljer sig

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning

Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).

När ett äktenskap upplöses (med anledning av ena makens bortgång eller på grund av skilsmässa) ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9:1 ÄktB. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade eller den dagen ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten, 9:2 ÄktB.

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Egendom kan göras enskild genom (exempelvis) ett testamente, 7:2 ÄktB. Varje make får dra av så mycket som krävs för att täcka hans eller hennes skulder. Den totala egendomsmassa som sedan finns kvar delas på hälften, 11:1-3 §§ ÄktB.

Räkneexempel

Make A:

Tillgångar som utgör giftorättsgods: 100 000 kr

Skulder: 20 000 kr

Totalt: 100 000 – 20 000 = 80 000 kr

Make B:

Tillgångar som utgör giftorättsgods: 300 000 kr

Skulder: 50 000 kr

Totalt: 300 000 – 50 000 = 250 000 kr

Sammanställning:

80 000 + 250 000 = 330 000

330 000/2 = 165 000 kr vardera

Vem tilldelas andelen?

Vid en skilsmässa får de före detta makarna hälften var av den kvarvarande mängden giftorättsgods.

Om en make/maka avlidit måste hans eller hennes andel ärvas av någon. I Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) finns personer som kan ha rätt att ärva den avlidne. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn. Har den avlidne personen inga barn ärver personer i den andra arvsklassen. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte är vid livet ärver den avlidne personens syskon. Om arvlåtaren inte heller har syskon vid livet ärver syskonets barn. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, 2:1-3 §§ ÄB. Om en person är gift när den avlider ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, 3:1 ÄB.

Sammanfattning

Bodelning sker på samma vis oavsett om den sker med anledning av äktenskapsskillnad eller den ena makens död. Skillnaden består i vem som tilldelas egendomen. Vid en äktenskapsskillnad tilldelas de före detta makarna hälften var av giftorättsgodset. Vid den ena makens död fördelas egendomen enligt arvsklasserna. Om en person var gift när han eller hon gick bort tillfaller dock egendomen den efterlevande maken/makan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000