Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Hej! Mina gifta föräldrar äger ett hus tillsammans. Nu har min Mamma avlidit! Vi är tre syskon samt ett särkullbarn. Som jag förstår så kan särkullbarnet kräva sitt arv direkt. Hur stor andel av fastigheten ärver hen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att frågan du ställer berör särkullbarns rätt till arv och hur arvet ska fördelas när det finns särkullbarn. Reglerna för arv finner vi i ärvdabalken (ÄB), eftersom det i frågan inte framkommer att det finns ett testamente tillämpas ÄB fullt ut. För en bodelning tillämpas äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fördelas arv när det finns särkullbarn?

Ett äktenskap upphör genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller när någon av makarna dör (1 kap. 5 § Äktb). Huvudregeln när ett äktenskap upphör är att det ska ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning innebär att makarnas giftorättsgods läggs samman efter att skulder har dragits bort från det totala värdet och summan delas sedan i två (11 kap. 3 § ÄktB). Med giftorättsgods avses alla tillgångar som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom ingår inte i bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är alltså giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB).

Eftersom din mamma har avlidit ska det i första hand ske en bodelning av giftorättsgodset mellan din mamma och din pappa och delas lika mellan dem.

Vem har arvsrätt?

Det är den avlidnes efterlevande avkomlingar som ärver först. Med avkomlingar avses den avlidnes barn och barnbarn och dessa ärver först på grund av att de tillhör den första arvsklassen. Eftersom din mamma har fyra barn är alla fyra hennes avkomlingar och har arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Alla barn får en lika stor del av arvet och detta innebär att du och dina tre syskon ska ärva din avlidne mamma med lika stor del efter bodelningen. Eftersom din pappa är vid livet måste vi däremot beakta att huvudregeln fastslår att den efterlevande maken ärver innan gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att din pappa har rätt att ärva din mamma före de gemensamma barnen. De gemensamma barnen måste alltså vänta tills båda föräldrarna är avlidna för att få ut sitt arv. Arvet som tillfaller den efterlevande maken ges med fri förfoganderätt men inte med full äganderätt (3 kap. 2 § ÄB).

När får särkullbarnet ut sitt arv?

När din mamma dör har hon fyra avkomlingar (barn) varav ett av dessa är ett särkullbarn. Särkullbarnen får ta ut sin del av arvet direkt och dennes rätt till sitt arv går före den efterlevande makes arvsrätt. Ditt halvsyskon behöver alltså inte vänta på att din pappa ska avlida (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Särkullbarn får dock självmant avstå från sin omedelbara arvsrätt till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB).

Vilken andel av fastigheten ärver särkullbarnet?

Du frågar även hur stor andel av fastigheten som särkullbarnet har rätt till. Jag antar att denna fastigheten tillhörde er mamma och därför har särkullbarnet lika rätt till det som de gemensamma barnen. Om fastigheten kostar 1 miljon, kommer detta att delas med fyra. Varje barn har då rätt till 250 000 kr, dvs 1/4. Särkullbarnet får ut sin del direkt medan 3/4, det vill säga 750 000 kr (de gemensamma barnens totala andel) tillfaller er efterlevande pappa.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna om du har några funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning