Hur fördelas arv mellan efterlevande make, gemensamma barn och särkullbarn?

Vi är gifta och har tre gemensamma barn. Jag har ett särkullsbarn. Om jag dör först, hur fördelas arvet mellan min man och barnen? Hur stor del kan särkullbarnet kräva? När min man dör hur stor del ska särkullbarnet ha då?

Vad räknas som giftorättsgods? Min man har ett hus som enbart äga av honom. Ingår det i giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsfördelning och giftorättsgods finns i ärvdabalken respektive äktenskapsbalken.

Fördelning av arv om du dör först

Om du dör före din man fördelas arvet mellan honom och barnen på så sätt att ditt särkullbarn har en möjlighet att få ut sin del av arvet direkt, medan era gemensamma barn får ärva dig först efter det att din man också har avlidit. Inledningsvis sker en bodelning där din man tillskiftas hälften av giftorättsgodset med full äganderätt. Därefter utfår särkullbarnet en fjärdedel av kvarlåtenskapen efter dig efter bodelningen (eftersom du har fyra barn och alla ärver lika mycket). Särkullbarnet har även en möjlighet att avstå från att ta ut sitt arv direkt när du dör och istället ärva dig när även din man har dött (3 kap. 1 § ärvdabalken).

När din man dör

När din man sedan dör anses hälften av hans kvarlåtenskap utgöra den del som era gemensamma barn fick vänta med att ärva när du dog, och ska alltså fördelas lika mellan dem (3 kap. 2 §). Om särkullbarnet vid din död avstod från sitt arv ska barnet vara del av den likadelningen. Efter det att arvet efter dig har fördelats mellan barnen ska arvet efter din man fördelas. Om din man inte har testamenterat annorlunda fördelas även detta lika mellan era gemensamma barn eftersom de är hans bröstarvingar (2 kap. 1 § andra stycket). Särkullbarnet ärver inte din man förutsatt att han inte har testamenterat om det eller om han tidigare har adopterat barnet.

Räknas din mans hus som giftorättsgods?

Vad som utgör giftorättsgods regleras i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att en makes egendom utgör giftorättsgods som alltså inkluderas i en bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Att huset endast ägs av din man innebär inte att det inte är att se som giftorättsgods, om det inte är ett hus han ex. har ärvt eller fått i gåva med föreskrift om att det ska vara hans enskilda egendom (7 kap. 2 §). Om huset är att se som din makes enskilda egendom är det inte heller giftorättsgods.

Hoppas du fick svar på dina frågor, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning