Hur fördelas arv mellan bröstarvingar?

Hej! Vi är fem syskon. Alla har gemensam mamma. Tre av syskonen har samma pappa i mammans andra äktenskap. Han är avliden sedan många år. Två av syskonen, de äldsta, har en annan pappa som också är avliden och barnen har fått arv efter honom. Vår fråga är: Hur fördelas arvet efter vår gemensamma mamma den dagen hon går bort? Det finns bara en mindre summa pengar på banken, inga fastigheter eller liknande. Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet efter din mamma ska fördelas. Jag förstår det även som att ni är fem syskon som har haft två olika pappor. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB) och även äktenskapsbalken (ÄktB) för att ge en mer grundlig förståelse.

Arvingar

När en person har avlidit ska personens tillgångar fördelas mellan personerna som har rätt till arv. Närmaste arvingar är den avlidnes bröstarvingar. Bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet vardera (2 kap. 1 § ÄB).

Giftorättsgods och efterlevande make

Allt som makar tillsammans äger utgör giftorättsgods så länge det inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Då en av makarna avlider ska en bodelning göras för att fördela makarnas tillgångar. I bodelningen ingår giftorättsgodset och makarnas skulder ska tas bort. Giftorättsgodset läggs sedan samman och ska fördelas lika mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB). Efter bodelningen delas alltså egendomen upp mellan makarna. Den andelen som tillhör personen som avlidit ingår i dess dödsbo. Där ingår även eventuell enskild egendom.

Om arvlåtaren var gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Andelen som den efterlevande maken ärver innehas då med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt kan beskrivas som rätten att använda egendomen hur man vill, men med begränsningarna att det inte går att testamentera bort eller skänka bort stora delar av arvet.

När den efterlevande maken avlidit får den först avlidne makens bröstarvingar rätt till sitt arv, även kallat efterarvingarna (3 kap. 2 § ÄB). Värt att nämna är även att det går att testamentera bort arvet så att efterlevande make inte ärver, men det är begränsat till basbeloppsregeln. Efterlevande make har därför alltid rätt att få ut arv av ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st ÄB).

Sammanfattningsvis så är bröstarvingarna, det vill säga barnen till den avlidne, de som i första hand ärver efter den avlidne. Bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet. Om er mamma har ärvt efter sin make i sitt andra äktenskap så har hon ärvt i egenskap av efterlevande make. Gemensamma bröstarvingar kommer då även i form av efterarv ärva från den först avlidne maken. De som inte är bröstarvingar till den först avlidne maken, det vill säga pappan i er mammas andra äktenskap, kommer i så fall inte ärva efter honom. Den andel som tillhör er mor kommer ni fem syskon dela lika på, då bröstarvingar ska få en lika stor del av arvet vardera.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över, eller om jag har förstått något fel, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”