Hur fördelas arv?

Hej, hur fördelas arvet där det finns 2 särkullbarn ( makes barn) och jag och min make har ett gemensamt barn. Vi har idag en villa värd 3,5 milj, lån 2 milj. Ett fritidshus värd 3,5 milj, lån 1,8 milj. Vi har gemensamt sparat kapital på 800 000kr. Hur fördelas arvet om min make avlider före mig ?

Lawline svarar

Hej och tack så mycket för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella att titta på vid arvsfördelning hittas i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Vilka ärver och hur fördelas det?

De som står först i tur att ärva är den bortgångnes bröstarvingar, vilket är den bortgångnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Barnen har rätt till lika stor del av arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Dock finns det en viktig begränsning till denna regel som innebär att om den bortgångna var gift så har deras make rätt till arvet först (3 kap. 1 § ÄB). Denna förtur på arvet gäller dock bara gentemot gemensamma barn. Särkullbarn (som bara är barn till den som gått bort) kan nämligen välja att ta ut sin del av arvet med en gång (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock också välja att avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken, då får de istället rätt att ta ut sin andel av arvet när den efterlevande maken går bort (efterarv) (3 kap 1 § och 3 kap. 9 § ÄB). I ditt fall kan det alltså vara så att din makes särkullbarn väljer att ta ut sin andel av arvet direkt när din make går bort, men de kan som sagt också välja att avstå och istället få rätt till efterarv. Ert gemensamma barn får dock vänta på sitt efterarv eftersom du har makes arvsrätt, vilket innebär att du ärver före gemensamma barn.

Vad ska ingå i arvet?

När en make går bort gör man en bodelning för att fördela makarnas egendom (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ingår i en bodelning är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är exempelvis sådant man avtalat ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord, sådant man fått i gåva med villkor att det ska vara enskild egendom eller genom testamente om man även där fått det med villkor att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

När man beräknar vad som ska ingå i bodelningen gör man först avdrag från makarnas giftorättsgods så att det täcker deras skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Det som finns kvar av respektive makes giftorättsgods läggs sedan ihop och sedan fördelas detta lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Jag utgår från att er egendom är giftorättsgods men utfallet kan alltså variera beroende på vad det är för egendom i verkligheten. Förutsatt att det dock rör sig om giftorättsgods skulle beräkningen kunna se ut så här:

Villa värde: 3 500 000 kr

Villa lån: 2 000 000 kr

Fritidshus värde: 3 500 000 kr

Fritidshus lån: 1 800 000 kr

Sparkapital: 800 000 kr

Netto: (tillgångar - skulder):

3 500 000 - 2 000 000 = 1 500 000 kr

3 500 000 - 1 800 000 = 1 700 000 kr

1 500 000 + 1 700 000 + 800 000 = 4 000 000 kr

Bodelningen: Tillgångarna delas på två (11 kap. 3 § ÄktB).

Make 1 (du) Make 2:

2 000 000 kr 2 000 000 kr

Detta blir alltså era respektive delar efter bodelningen, där alltså din del är din, och din makes del är din makes. Din makes del från bodelningen är alltså det som fördelas genom arv om din make skulle gå bort före dig. Eftersom din makes barn har rätt till lika stor del av arvet är det ⅓ var av hans 2 000 000 kr (eftersom han har två särkullbarn och ni har ett gemensamt barn).

Som sagt kan särkullbarnen välja att ta ut sin andel av din makes arv direkt när din make går bort. Dock ärver du före ert gemensamma barn på grund av makes arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta kan dock påverkas om särkullbarnen väljer att avstå sitt arv vid din makes bortgång, och då får de istället rätt till efterarv precis som ert gemensamma barn.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna annars!

Jeanna de MaréRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo