Hur fördelas arv

2018-01-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Hur stor del av arvet har jag enligt lag tillgång till vid dödsfall av min mor. Hon är för tillfället sambo/förlovad(ej gift) med min far och har gemensamma tillgångar ex landställe och hus med honom. Dock har min mor även två andra barn sedan tidigare äktenskap d.v.s mina halvsyskon med en annan man. Har hört från olika källor att jag har möjlighet till 100% av min fars arvslott(om han går bort) som i sin tur har möjlighet till 50% av min mors om hon går bort. Dock har jag vad jag hört möjlighet till 1/3 av min mors arvslott som logiskt delas upp med 1/3 var till varje barn. Matematiskt bör det betyda att jag har möjlighet till 66% av arvslotten(ink min fars om han går bort efter min mor). Stämmer detta eller är det andra lagar/regler/bestämmelser som gäller i sådan fall?(utgångspunkt att mor går bort före far)
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag ska försöka ge ett generellt svar som täcker de frågor du ställer.

Frågor om arv regleras av ärvdabalken (ÄB). 2 kap 1 § ÄB säger att bröstarvingar (biologiska barn) ärver sina föräldrar i första led. Om du är din fars enda barn stämmer det som du säger i frågan, då är det du som har rätt till hans arv själv. Du har som bröstarvinge till din mor också rätt att ärva henne, men då det finns tre bröstarvingar till henne så ska det, precis som du också säger, delas på tre.

I denna ordning stämmer det som du har räknat på, 66 % av det totala.

Detta gäller dock bara som grundregel och det finns andra bestämmelser som kan påverka arvsfördelningen (vilket är väldigt vanligt). Sambos har t.ex. ingen lagstadgad arvsrätt efter varandra, vilket gör att din far inte automatiskt ärver din mor om hon skulle gå bort. Hade dina föräldrar varit gifta hade det varit så att din far automatiskt hade fått ärva henne, och du hade behövt vänta "din tur" med hennes del av arvet tills din far också gått bort, och då ärva båda två. Gifta makar ärver varandra, till skillnad från sambos. Hade dina föräldrar varit gifta, och din mor gått bort, skulle dock dina halvsyskon kunna ta ut sin del av hennes arv direkt, eftersom ni inte delar far De skulle då ha rätt till sina 1/3 efter henne, medan du hade får vänta på din 1/3 eftersom din far skulle få ha den med fri förfoganderätt "så länge". (3 kap 1 § ÄB).

En annan bestämmelse är testamente (10 kap 1 § ÄB). Genom testamente kan arvlåtaren själv förordna om upp till hälften av arvslotten. Testamentet kan alltså sätta en stor del av vad jag sa ovan ur spel. Vill en arvlåtare att sin sambo, en vän, en organisation osv. ska få ärva honom/henne kan arvlåtaren genom testamente testamentera bort så mycket som 50 % av den totala arvslotten.

Bröstarvingar har dock alltid rätt till hälften av arvslotten, vilket då kallas för laglott. Den får inte testamenteras bort. (7 kap 1 § ÄB).

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98546)