Hur fördelar man arv med halvsyskon?

Min halvbrors far avled för 60 år sedan och mor ärvde allt. Nu avled mor också. Vad jag kan läsa mig till på ÄB så skall min bror nu ärva 50+25%. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Till att börja med så handlar din fråga om arv och då hamnar man, som du själv identifierat, i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).


I din fråga så framgår inte om din mor och din halvbrors far var gifta men utifrån din beskrivning så kommer jag utgå från att det. Jag utgår också från att det inte finns något testamente. Eftersom du inte nämnt några andra syskon eller arvingar till dem så utgår jag från att ni är två syskon, även syskon som avlidit kan däremot också förändra arvet (2 kap. 1§ ÄB).


Eftersom ni är halvsyskon och din halvbrors far och din mor var gifta är du ett särkullbarn (barn utanför giftermålet) på din mors sida. Det är kvarlåtenskapen som ska delas. Kvarlåtenskapen är det man lämnar efter sig, arvet alltså.


När man är gift finns det två olika typer av egendom som ska delas upp mellan arvingarna. Den första är giftorättsgods, det är det man äger gemensamt i äktenskapet. Den andra typen är enskild egendom som är den ena personens egna ägo. Giftorättsgods är huvudregeln om det inte finns någon annan uppdelning enligt ett äktenskapsförord (7 kap. 1§ och 2§ 1 punkten ÄktB). Eftersom du inte uppgett att det finns något äktenskapsförord kan alltså uppdelningen av kvarlåtenskapen ske genom vanlig arvsordning. Om det funnits en annan uppdelning än hälften var i din mors och din halvbrors fars giftermål kan det förändra hur stor andel du och halvbror ärver.


När en förälder avlider först går arvet till den efterlevande maken om man inte är särkullbarn (3 kap. 1§ ÄB). När den efterlevande föräldern sedan avlider ska barnen få något som heter efterarv. Det är arv från den först avlidne föräldern.


Exempel 1

Om det endast finns giftorättsgods inom äktenskapet kommer indelningen att se ut såhär:


Vi utgår från att kvarlåtenskapen efter din mor var 1 000 000 kr. Din halvbror får efterarv efter sin far på halva kvarlåtenskapen alltså 500 000 kr (3 kap. 2§ 1 stycket. ÄB). Sedan ska han också få sitt arv efter er mor. Eftersom ni är två syskon så delar ni lika på hennes kvarlåtenskap, alltså 250 000 kr var (2 kap. 1§ ÄB). Här blir det som du föreslår i frågan, din halvbror ärver 50+25% och du ärver 25%.


Exempel 2

Om det istället finns enskild egendom inom äktenskapet som gör att uppdelningen mellan din mor och din halvbrors far inte är lika så ser inledningen ut såhär:


Utgå från samma summa som tidigare, 1 000 000 kr. Anta att din mors andel i äktenskapet var värt 75% av hela kvarlåtenskapen. Som i det tidigare exemplet så ska din halvbror få sitt efterarv som i detta fallet alltså inte är 50% av kvarlåtenskapen utan 25% av 1 000 000 kr (3 kap. 2§ 3 stycket ÄB). Han får därmed 250 000 kr i arv efter sin far. Sedan delar ni lika på er mors kvarlåtenskap, 750 000 kronor. Ni får 375 000 kronor var (2 kap. 1§ ÄB). I detta exempel ärver din bror 25+37,5% och du ärver 37,5% av den totala kvarlåtenskapen.


Slutsats

Så länge det inte finns någon annan uppdelning genom äktenskapsförord mellan din mor och din halvbrors fars egendom har du alltså helt rätt och din halvbror ärver 50+25% och du ärver 25%.


Vad kan du göra nu?

Om du har fler frågor och funderingar kan du antingen ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med en av våra jurister (se länk) så kan vi hjälpa dig i ditt ärende ytterligare.


Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!


Nora Eriksson

Nora ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning