Hur fattar bostadsrättsföreningen beslut om trädfällning?

2017-06-25 i Föreningar
FRÅGA
Är det en väsentlig förändring att såga ned ett stort träd i en bostadsrättsförening som måste tas upp på extrastämma?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så, att du funderar kring vad en väsentlig förändring inom en bostadsrättsförening innebär i juridisk mening.

Till att börja med regleras denna fråga genom bostadsrättslagen (BrL) och borde även regleras av bostadsrättsföreningens stadgar.

Huvudregeln är att varje beslut som innebär en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska fattas på en föreningsstämma, om föreningsstadgarna inte har bestämt annat.
(9 kap. 15 § 1 stycke BrL).

Vad som menas med väsentliga förändringar är inte specificerat i BrL, bland annat pga. styrelsens handlingsfrihet att bedöma vilka åtgärder som kräver ett ställningstagande av stämman och vilka åtgärder som styrelsen själv kan besluta om. Detta gör att det råder en viss osäkerhet kring begreppets innebörd och som i sin tur leder till en gränsdragningsproblematik.
Styrelsen ska svara för förvaltningen av föreningens angelägenheter och normalt behöver stämman därför inte besluta om reparation och underhåll (dock kan annat vara bestämt enligt föreningsstadgarna).
(6 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar).

Om föreningsstadgarna eller tidigare beslut som fattats av föreningsstämman inte ger besked om en viss åtgärd (såsom trädfällning) innebär en väsentlig förändring eller inte, får man söka ledning i åtgärdens:
* art och omfattning,
* de ekonomiska åtaganden som följer med åtgärden eller
* vad som kan anses vara allmänt vedertaget.
Normalt borde förändringar av väsentligt slag också vara kostsamma men kostnadsfrågan har inte ensamt en avgörande betydelse. Vidare kanske trädfällningen innebär att någon granne får ökad insyn?

Vid tveksamma fall där gränsdragningen inte är solklar, skulle jag rekommendera att låta föreningen besluta om åtgärden i enlighet med huvudregeln i BrL (observera att föreningsstadgarna eventuellt reglerar annat). Därför anser jag att beslut angående trädfällning borde fattas genom föreningsstämma. Att ha i åtanke är då att en medlem kan bli berörd av beslutet (genom exempelvis ökad insyn). Om den berörda medlemmen inte accepterar beslutet, behöver stämman besluta med tvåtredjedels majoritet samt att beslutet godkänns av Hyresnämnden. Skulle ingen medlem vara berörd, räcker det med enkel majoritet.
(9 kap. 15 § 2 stycke, 9 kap. 16 § 1 stycke punkten 2 BrL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97581)