Hur får man betalt för en förfallen skuld?

X har lånat ganska stort summa pengar till Xs blivande svärson. Denne har en kompis i vått och torrt vars pappa som ensam borgensman har gått i borgen för lånet. Nu har denna pappa omkommit i en bilolycka och blivande svärsonen har slagit upp förlovningen med din dotter och kan inte betala tillbaka lånet på förfallodagen. Men X vill ha sina pengar just på förfallodagen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt i mitt svar är att lånet finns avtalet mellan er i form av ett skuldebrev med ett förfallodatum. Mitt antagande om att det är skriftligt är för att du inledningsvis nämner att det bland annat funnits en borgensman för lånet. Mitt svar till dig nedan är i och för sig användbart även för det fall att ni endast skulle ha ett muntligt avtal, däremot är ett muntligt avtal svårare att bevisa.

Den lag som är tillämplig för regler om skulder och återbetalning är skuldebrevslagen (SkbrL). Eftersom förfallodatum är avtalat ska skulden återbetalas vid det datum ni kommit överens om (5 § SkbrL). Tyvärr har borgensmannen som fanns för skulden avlidit varför den säkerheten inte längre kan göras gällande.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande

För att få betalt för din skuld kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få låntagaren att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Eftersom ni avtalat om förfallodatum är skulden förfallen när det datumet passeras. Att förlikning i saken är tillåten betyder att du och låntagaren kan avtala om t.ex. en mindre summa, avbetalningsplan eller liknande.

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Om låntagaren invänder kan tvisten prövas i domstol

Det som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till låntagaren och följande kan hända:

1. Låntagaren väljer att betala till dig.
2. Låntagaren invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Låntagaren hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att låntagaren är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om låntagaren betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och låntagaren inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos låntagaren.

Mitt råd till dig om låntagaren inte vill betala är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och begär ett betalningsföreläggande. Givetvis finns alltid möjligheten att komma överens med låntagaren innan kontakt med Kronofogdemyndigheten och att ge vederbörande möjlighet att avbetala skulden under en längre tid. Som jag förstår din fråga är det dock inte aktuellt.

Om du begär ett betalningsföreläggande hos Kronofogden och låntagaren inte invänder kommer Kronofogden att påbörja indrivning av skulden. Indrivningen innebär att det kontrolleras om låntagaren har några tillgångar (fastigheter eller lösöre) som kan utmätas, alternativt om det kan göras en utmätning av lön. Om låntagaren invänder och ärendet avgörs i domstol så är det du som har bevisbördan för skulden. Bevisbördan innebär att det är du som måste visa att skulden finns, hur stor den är och att den är förfallen. Har du ett underskrivet skuldebrev som stadgar beloppet och när skulden förföll är det ett viktigt bevis för att få rätt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”