Hur får man betalt för en faktura när man har en dom som fastställer en rätt till betalning, om den betalningsskyldige inte har några pengar?

2020-06-14 i Utmätning
FRÅGA
Privatperson vägrat betala flera fakturor till företag "för att hen inte har pengar". 5 siffriga belopp. Ärendet vidare inkasso, kronofogden och ev till domstol om det inte betalas. Min fråga är, hur ska pengarna för fakturorna betalas om domstolen då dömer privatpersonen skyldig till obetalda fakturor men hen inte har pengar att betala med?? Vad händer då? Hur går företaget sina pengar hen är skyldig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att ärendet redan har gått vidare genom både inkasso och kronofogden – samt att det möjligtvis blir aktuellt med prövning av ärendet hos en domstol. Reglerna om verkställande av betalningsskyldighet hittar vi i Utsökningsbalken (UB).

Betalningsföreläggande

Om en person inte betalar trots ett inkassokrav kan man gå vidare och fastställa skulden, detta kan göras antingen genom en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller genom stämning vid tingsrätten.

Om din ansökan om betalningsföreläggande går igenom får du ett utslag (ett beslut) av Kronofogden – denna utgör en exekutionstitel som sedan kan ligga till grund för utmätning.

Om privatpersonen istället motsätter sig kravet, så måste du väcka talan om fullgörelse i tingsrätten som därefter utreder huruvida personen ska betala eller inte – om domstolen fastställer att privatpersonen är skyldig att betala fakturorna, utgör denna domen en exekutionstitel som därefter kan ligga till grund för utmätning.

Utmätning

Den som har en dom eller ett utslag som innebär en rätt till betalning, d.v.s. en exekutionstitel, kan vända sig till Kronofogden för verkställighet (3 kap. 1 § UB). För att Kronofogden ska kunna verkställa domen måste företaget ansöka om verkställighet hos Kronofogden (2 kap. 1 § UB) – detta kan göras genom denna blankett.

När ansökan har gått igenom kan Kronofogden göra en utmätning på privatpersonen – detta innebär att Kronofogden verkställer tingsrättens dom genom att ta privatpersonens egendom i anspråk och sälja den för att betala skulden (4 kap. 1 § och 4 kap. 2 § UB). Egendom som kan utmätas är banktillgodohavande, lön, aktier, lös egendom, bostad, skepp och flygplan – från detta undantas dock kläder, enklare smycken, möbler samt specialutrustning för en funktionsnedsättning (5 kap. 1 § UB).

Vad man utmäter beror på hur stor skulden är och vilket behov den enskilde har samt vilka tillgångar som finns att utmäta.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86602)