Hur får jag min exman att medverka i bodelningen?

Cirka ett år efter skiljsmässa, och jag fortfarande boende tillsammans men i åtskilda rum (vi har ett barn tillsammans.), håller min exman på att förhala och är ej villig att genomföra en korrekt bodelning. Hur bör/ska jag gå vidare med detta då det är betydande belopp. Finns även misstanke om att kapital göms undan under denna tid. Novis på detta.

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Bodelning är som regel obligatorisk och inte frivillig (som i t.ex. samboförhållande). Undantaget är om båda makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Så förstår jag av din fråga att inte är fallet. Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts, alternativt genast om någon av er begär det (9 kap. 4 § ÄktB).

Om din make vägrar att medverka till bodelning kan du begära att rätten beslutar om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen och bestämmer när och var bodelningen ska göras. Bodelningsförrättaren ska även pröva sådana frågor som ni inte är överens om (17 kap. 6 § ÄktB). Nackdelen med bodelningsförrättare är att det dels tillkommer en kostnad om 900 kr för att ansöka om sådan, dels att bodelningsförrättaren ska ha lön. Det kan bli kostsamt att anlita en bodelningsförrättare, särskilt om ni har mycket som ska delas upp och ni inte är överens.

Mitt förslag till dig innan du ansöker om en bodelningsförrättare är att du anlitar en jurist. Min bedömning, utifrån den information du ger, är att det blir billigare att anlita en jurist. Förhoppningsvis kan du nå fram till din f.d. man via en jurist och du slipper anlita en bodelningsförrättare. En jurist kan hjälpa dig upprätta ett förslag till bodelning, men även kontakta din f.d. man. Ofta gör det större nytta att få en anmodan från en juristbyrå om bodelning än från ens f.d. partner med eventuella konflikter.

Även för det fall att du ansöker om att en bodelningsförrättare ska utses kan det vara en god idé att ha en jurist som företräder dig. Bodelningsförrättaren är nämligen opartisk och ska se till att en bodelning görs, vederbörande kommer varken att företräda dig eller din f.d. man.

Om du vill ha kontakt med en av våra jurister på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att kontakta mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.

Med vänliga hälsningar,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000