Hur en skilsmässa kan gå till

jag och min man skall skiljas, i vilken ordning skall vi gå? (vi vill att allt ska gå rätt till och att ingen i ett senare skede kan komma att göra anspråk på något.

Vi har en överenskommelse (muntligt) men jag vill ha juridisk hjälp. Hur gör vi? i vilken ordning för att allt ska gå så smärtfritt som möjligt men ändå rättsligt rätt?

Vi har 2 barn, 2st fastigheter, han vill bli utlöst så han kan köpa nytt med sin nya partner.

Jag vill bo kvar med barnen så juridiskt funkar inte överenskommelsen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpningsområde

Som utgångspunkt för mitt svar kommer jag att använda mig av Äktenskapsbalken. Särskilt 5 kap. ställer upp regler om skilsmässa och hur den ska gå till. Därefter följer enligt 9 kap. 1 § bodelning.

Skilsmässoprocessen

Processen för skilsmässa inleds enligt 14 kap. 3 § av att någon av makarna skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten i den ort där någon av makarna bor. Förutsatt att ni båda är överens om äktenskapsskillnad så gäller 5 kap. 1 § angående betänketid. Betänketiden gäller då något av era barn bor med er och är under 16 år. Om era barn är över 16 år gamla så krävs ingen betänketid utan då upplöses äktenskapet när ansökan lämnas in. Förutsatt att åtminstone ett av era barn är under 16 år, så inleds en betänketid på 6 månader efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in, enligt 5 kap. 3 §. Efter betänketiden på åtminstone 6 månader så behöver någon av makarna yrka om äktenskapsskillnad och då upplöses äktenskapet. Det finns dock ett undantag till detta, vilket är om du och din man har levt åtskilda sedan minst två år, då krävs ingen betänketid oavsett om ni har barn under 16 år.

Bodelningen

Innan jag berättar vidare om hur bodelningen ska gå till och vad ni har för möjligheter där, så tror jag att det vore bäst att förtydliga vad som faktiskt ska ingå i en bodelning, nämligen i enighet med 10 kap. 1 § så är det makarnas giftorättsgods. Vad som är giftorättsgods preciseras i 7 kap. 1 § som all egendom som inte är enskild. Vidare i 7 kap. preciseras många omständigheter då viss egendom anses vara enskild. Eftersom jag inte vet något precist om er egendom kan jag inte utveckla mer eller säga vad som för er kommer ingå i bodelningen.

Huvudregeln för bodelning är likadelningsprincipen, vilken uttrycks i 11 kap. 3 §, vilken betyder att era samlade skulder och ert samlade giftorättsgods läggs samman och delas därefter lika. Detta blir utgångsläget för den så kallade lottläggningen, vilken är den delen där de faktiska egendomarna delas upp mellan makarna. Bodelningen och lottläggningen följer vissa bestämmelser som inte garanterar att ni får som ni vill när ni delar upp er egendom, vilket är varför jag rekommenderar ett föravtal enligt 9 kap. 13 §. Ett föravtal får göras enbart inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad och möjliggör för er på bästa sätt att dela upp egendomen så som ni själva vill. Ett exempel för att lösa uppdelningen är att du behåller er fastighet så att du kan bo kvar med barnen, men att då din man får ta över annan egendom motsvarande värdet på hans halva av fastigheten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis behöver någon av er skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten i orten där någon av er bor. Beroende på omständigheter kan ni behöva en betänketid på åtminstone 6 månader och därefter igen yrka om äktenskapsskillnad. Därefter följer bodelningen för vilken jag rekommenderar ett föravtal. När det är mycket tillgångar som ska delas upp och ni har svårt att komma överens kan det vara värt att kontakta en familjejurist eller en bodelningsförrättare för att reda ut situationen.


Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se
Melker JärlestålRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”