Hur delas tillgångarna upp mellan frun, gemensamma dottern och särkullbarnet när pappan till barnen går bort?

2017-04-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej Min Pappa har avlidit och då det finns ett särkullbarn på pappas sida är jag orolig för min Mamma .Vad gäller rent juridiskt ?Dom har skilda konton och delad ekonomi men har ju varit gifta i alla år , dom bor i hyresrätt .Räknas deras tillgångar ihop ? Och hur delas tillgångar mellan Mamma och särkullbarnet .Tacksam för svar .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt hittar du främst i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon dör är huvudregeln att den dödes närmaste släktingar skall ärva den döde. Huvudregeln kan till viss del sättas ur spel genom testamente, men då du inte nämner något testamente så utgår jag i mitt svar utifrån att ett sådant inte finns.

Eftersom du och ditt halvsyskon var din pappas närmaste släktingar så ska ni ärva honom. (2 kap 1 § ÄB). Då din pappa var gift med din mamma så blir dock speciella regler om äktenskap aktuella.

När din pappa gick bort så ”upplöstes” hans och din mammas äktenskap. En bodelning kommer göras (eller har redan gjorts). Du anger inte de detaljerade omständigheterna i ditt fall men även om de hade delad ekonomi under äktenskapet så var deras egendomar- om man följer huvudregeln - gemensamt giftorättsgods. Vid bodelningen räknar man förenklat ihop din mammas och pappas tillgångar(giftorättsgodset) - efter det att man gjort avdrag för eventuella skulder- och delar dem sedan med två (11 kap 3 § ÄktB).

Den ena delen är kvarlåtenskapen (arvet) efter din pappa och den andra delen får din mamma genom äktenskapet. Vid äktenskap är huvudregeln också att kvarlåtenskapen (arvet) tillfaller den efterlevande maken, din mamma. Tanken är att de gemensamma barnen sedan skall ärva sina föräldrar vid sista förälderns död.

I ditt fall är dock ditt halvsyskon inte barn till din mamma utan din fars särkullbarn. Detta aktualiserar också speciella regler. För er innebär det att din mamma inte får hela kvarlåtenskapen efter din pappa, utan särkullbarnet kan få ärva din pappa direkt. Särkullbarnet kan dock också välja att avstå sitt arv till förmån för din mamma, då får särkullbarnet liksom du, ut sin del först när din mamma sedan går bort. ( 3 kap 1 §, 3 kap 9 § ÄB).

Du säger att du är orolig för din mamma. Utöver regeln om att särkullbarnet kan avstå sitt arv till förmån för din mamma, så finns ytterligare en regel som innebär att hon i vissa fall kan få ut mer. Regeln är en skyddsbestämmelse som blir tillämplig om delen som din mamma får via äktenskapet vid bodelningen är mindre än fyra prisbasbelopp. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket innebär att delen din mamma får ska understiga 179 200 kronor för att göra regeln tillämplig. Om det skulle vara så, så får din mamma rätt att ur kvarlåtenskapen efter din pappa(ert arv), så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom så att hon tillsammans med den som hon fick vid bodelningen får egendom som motsvarar 179 200 kr (3 kap 1 § 2 st).

Sammanfattningsvis så ärver alltså du och ditt halvsyskon din pappa helt. Eftersom han var gift måste man dock först göra en bodelning där man gör avdrag för enskilda skulder och sedan räknar ihop makarnas giftorättsgods (gemensamma tillgångar) och delar på två. Hälften får din mamma genom äktenskapet. Den andra hälften får du och ditt halvsyskon genom arv. Ditt halvsyskon kan välja att avstå sitt arv till förmån för din mamma och då får ni båda ut er arvedel när din mamma går bort. Om den hälft som din mamma får genom äktenskapet understiger fyra prisbasbelopp, motsvarande totalt 179 200 kronor, så får hon påspädning ur arvet upp till det beloppet, varefter ert arv i så fall minskar med motsvarande summa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1206)
2021-08-04 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-08-03 Särkullbarns rätt till laglott
2021-08-01 Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.
2021-07-31 Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Alla besvarade frågor (94634)