Hur delas fastigheter vid äktenskapsskilnad?

2019-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om makarna har en sommarstuga och en bostadsrätt tillsammans . är då nettovärdet på dessa giftorättsgods om det inte förekommer några äktenskaps förord eller dylikt. Om man delar detta till hälften är det då var och ens giftorätt. Om vi bara håller oss till fastigheten och bostadsrätten.
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Det makarna har rätt till vid en skilsmässa är att båda makarnas giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom se 7:2 äktenskapsbalk) läggs samman. Sedan har varje make rätt att få täckning för sina skulder (11:2 äktenskapsbalk), det som blir över delas lika mellan makarna (11:3 äktenskapsbalk). När fastigheter och bostadsrätter värderas i en bodelning värderas dessa till marknadsvärdet. Om någon av makarna ska ta över fastigheten eller bostadsrätten brukar denne från vad denne ska få betalt få avräkna framtida utgifter i form av framtida vinstskatt och mäklararvode.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll