Hur delas egendom upp vid äktenskapsskillnad?

2017-11-28 i Bodelning
FRÅGA
Johan och Anna gifter sig med varandra. Dom är hemskt glada för detta och så får dom två barn. Som så många andra barnfamiljer så väljer dom att köpa ett litet hus i Utby. För att kunna leva sitt liv i Utby så måste dom också äga en bil. Bilen står skriven på Görel. Huset delar dom på men Göran står skriven som ägare till 90% av huset och Görel 10%.Görel tjänar i runda slängar 100000 kr/månad och Göran ca 30000 kr/månad vilket leder till att det mesta som finns i hemmet är betalt med Görels pengar eftersom hon tjänar så mycket mer.Livet rullar på i några år och makarna bestämmer sig för att skiljas. Hur skall dom dela upp sitt bo? Vem har rätt till vad etc?Kan du referera till en lag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan som du ställer regleras dels i Äktenskapsbalken (ÄktB).

De olika namnen i din beskrivning skapar en förvirring för mig om hur hela situationen ligger till och därmed kommer jag nedan förklara i allmänna termer om vad som gäller vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad.

Vad ingår i en bodelning?
I en bodelning ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB).

En makes egendom är giftorättsgods om det inte är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som i sin tur är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och innefattar bl.a. sådan egendom som blivit enskild genom ett äktenskapsförord (punkt 1), genom en gåva, ett testamente eller ett arv, med specifikt villkor om att det ska vara mottagarens enskilda egendom (punkt 2-4).

Detta resulterar i att allt som makarna äger, t.ex. huset och bilen som du beskriver, kommer som huvudregel att ingå i bodelningen och delas lika mellan makarna efter att skulder på dessa dragits av (11 kap. 3 § ÄktB).

Möjlighet till jämkning av bodelningen
Skulle den make som har mest giftorättsgods tycka att det är oskäligt av någon anledning med en hälftendelning av giftorättsgodset och vilja behålla mer av sin egendom, finns en möjlighet till jämkning av bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). När frågan om jämkning prövas görs en helhetsbedömning med beaktande av tre faktorer: äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Avsikten med skevdelningsregeln är att jämkning enbart ska ske i undantagsfall och det uppstår regelmässigt vid kortvariga äktenskap. Ett kortvarigt äktenskap anses, enligt förarbetena, vara sådana som inte varat mer än fem år. För att det ska bli aktuellt efter fem år ska det finnas betydande skillnad i makarnas nettoförmögenheter.

Lottläggningen
Vidare ska tillgångarna i boet delas upp och det ska bestämmas vem som ska få vad på sin lott. När detta görs beaktar man vad respektive part äger och vad man önskar att behålla (11 kap. 7 § ÄktB). Om t.ex. ena maken önskar behålla de tillgångar som denne har köpt och således äger är det högst troligt att så blir fallet. Skulle det resultera i att den andra parten får en mindre summa på grund av detta får man kompensera det i form av pengar.

Observera att det även finns ett undantag till nyss nämna huvudregeln, som ger den part som har bäst behov av bostad och bohag rätt till detta i utbyte mot att kompensera den andra parten ekonomiskt (11 kap. 8 § ÄktB).

Avslutningsvis är det alltså makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och delas lika, förutsatt att det inte finns skäl för jämkning av bodelningen. Vilken egendom som makarna får på sin lott beror på ägande, önskemål och i särskilda fall av behov.

Hoppas detta gav svar på din fråga!
Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97608)