Hur bodelar man?

2016-11-04 i Bodelning
FRÅGA
Min dotter skiljer sig men ska bo kvar i fastigheten. Hur ska man räkna vid delning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att ge ett exakt svar på din fråga utan att veta mer om makarna. Vilka skulder vardera part har, hur länge de varit gifta eller om det finns något äktenskapsord spelar stor roll vid en bodelning. Jag redogör för normalfallet av en bodelning, dvs utan äktenskapsförord och efter ett äktenskap där deras ekonomiska förhållanden inte skiljer sig särskilt stort åt, nedan. Vill ni ha en uträknad bodelning som är anpassad till er situation, får jag hänvisa er till www.lawline.se/boka.

Om allt de båda makarna äger är giftorättsgods, blir det enligt följande.

Make A

Tillgångar

500 000 från halva fastigheten

100 000 från bilen make A står på

200 000 från aktier

Totalt 800 000


Skulder

200 000 från ett fastighetslån

100 000 från ett banklån

Totalt 300 000


Make B

Tillgångar

500 000 från halva fastigheten

500 000 från sparade pengar på banken

Totalt 1000 000


Skulder

200 000 från ett fastighetslån

200 000 från ett studielån

Totalt 400 000

Innan lottläggning och andelsberäkning, har vardera make rätt att ta så stor del ur det gemensamma godset att de ska kunna täcka sina borgenärer (sina långivare). Det betyder att för make A, tar vi 300 000 från de totalt 800 000 (=500 000), och för make B tar vi 400 000 från totalt 1 000 000 (=600 000). Vi tar nu genomsnittet av deras båda ((500 000 + 600 000) / 2) = 550 000. Detta är den andel vardera part har rätt till.

I det här steget tittar man på vad vardera part i verkligheten får. Säger vi att make A ska flytta och make B bo kvar, fördelar vi först skulderna efter det.

Make A har då en andel på 550 000 plus en skuld från sitt banklån på 100 000 (=650 000). Make B tar ju över huset och därmed lånet, varpå vi har andelen om 550 000 plus hela fastighetslånet om 400 000 samt studielånet på 200 000 (=1 150 000).

Eftersom make A flyttar, behåller den bara bilen den hade i första steget om 100 000 och de aktier som omnämndes där för 200 000. Totalt blir detta 300 000 som hamnat på As lott. B däremot har ju fastigheten på 1 000 000 samt sina tidigare bankmedel om 500 000. Totalt har B därmed en lott på 1 500 000.

Det vi ser här ovan är att A nu har en lott som är 350 000 mindre än den andel vi beräknat plus den skuld A behållit. B däremot har en lott som är 350 000 större än den andel vi beräknat plus den skuld som tagits över.

För att ovanstående ska gå igenom behöver därför en skifteslikvid (det man i vardagligt tal kallar att man löser ut någon) gå från B till A på 350 000.

Det är krångligt att genomföra en bodelning, eftersom det blir mycket siffror, men det här är huvuddragen i hela processen. Jag önskar dig och din dotter lycka till, har ni fler frågor är ni varmt välkomna att höra av er igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85430)