FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/11/2018

Hur blir man delägare i en fastighet som tillhör maken

Hur går jag tillväga för att bli delägare till min mans hus? Idag står han som ensam ägare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att huset är del i en fastighet enligt reglerna om tillbehör till fastighet i jordabalken och att hela fastigheten i sin tur ägs av din make (2 kap 1 § andra stycket JB). Frågan är då hur du kan bli delägare i fastigheten.

Svar på frågan är att din man måste överlåta en del av fastigheten till dig. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom en gåva mellan makar, eller genom en bodelning under bestående äktenskap.

Gåva mellan makar:

Makar kan självklart ge varandra gåvor, inklusive stora gåvor så som en del av en fastighet. Regler om överlåtelse av fastighet finns i jordabalken (JB). Speciellt för fastigheter är att det krävs viss form för att en överlåtelse ska bli giltig (4 kap 1 § JB). Detta gäller i fråga om köp och även i fråga om gåva (4 kap 1 § och 29 § JB).

Detta gäller:

skriftlig köpehandling krävsden måste innehålla en beskrivning av egendomen,handlingen måste skrivas under av både köpare och säljareköpeskillingen (priset) måste anges i handlingenhandlingen måste innehålla en förklaring att fastigheten överlåts på köparen

Gåvobrevet måste sedan registreras hos Skatteverket innan lagfartsansökan skickas in till Lantmäteriet. På detta sätt bli gåvan offentlig, du är delägare. Din del av fastigheten skyddas därmed mot givarens borgenärer. Jag förklarar vad detta innebär nedan. På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur registreringen går till. För att Lantmäteriet i sin tur ska godkänna ansökan krävs att gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

Varför registrering?

I förhållande till givarens borgenärer kan det bli knepigt att visa vem som faktiskt äger fastigheten om givarmaken drabbas av utmätning för sina skulder. Detta gäller oavsett att makarna upprättat ett giltigt gåvobrev som i och för sig gäller dem emellan. Utmätning får bara ske ur den fasta egendom om det framgår att den tillhör gäldenären (4 kap 24 § utsökningsbalken). Fastigheten faller in under egendomsslaget fast egendom (1 kap 1 § JB) Om t.ex gäldenären (givarmaken) står på lagfarten får utmätning ske, det anses då framgå att denne är ägare. Den andre maken måste då se till att det framgår att denne är delägare i fastigheten och att hela fastigheten därför inte kan utmätas. Detta görs genom en registrering hos skatteverket (8 kap 1 § andra stycket äktenskapsbalken (ÄktB) och i fråga om registrering 16 kap ÄktB). Först när detta gjorts är gåvan giltig gentemot givarmakens borgenärer. Registreringen blir i ditt fall ett offentligt bevis på att halva fastigheten är din och alltså inte kan utmätas för din makes skulder. Oftast aktualiseras inte denna situation, men det kan vara bra att vara medveten om hur det fungerar.

Bodelning under äktenskap:

En bodelning görs i samband med att makar vill skiljas, men kan också göras under pågående äktenskap. När ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ni först skicka in en anmälan till Skatteverket. Ni kan sedan välja om ni vill registrera bodelningen hos Skatteverket eller inte.

Närmare om hur man går till väga för att anmäla bodelning och registrera bodelning finns på Skatteverkets hemsida.

Behöver du hjälp med att upprätta själva bodelningshandlingen eller en anmälan om bodelning kan du på vår hemsida ta kontakt med någon av Lawlines egna jurister som kan hjälpa till med detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”