Hur blir ett testamente giltigt?

2020-02-29 i Testamente
FRÅGA
Min särbo testamenterade sina tillgångar till mig och ytterligare en person. Min särbo har inga nära släktingar i livet. Vi båda är helt överens om att testamentet ska gälla helt enligt hans önskan. Hur får vi testamentet att vinna laga kraft? Ska det skickas någonstans för godkännande/registrering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Formkrav för testamente

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att man uppfyller viss formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen och det ska även bevittnas av två personer (10 kap. 1 § Ärvdabalken). Vittnena måste bevittna testamentet samtidigt i varandras närvaro, de ska även signera testamentet med sina namn. Testamentsvittnen bör även anteckna sina yrken, hemvist och tid för bevittnandet (10 kap. 2 § Ärvdabalken). När det kommer till vittnena är det viktigt att dessa förstår att de har bevittnat ett testamente samt att de har sett att den andra skriver under testamentet.

Men det finns vissa som inte får vara vittne och dessa är (10 kap. 4 § Ärvdabalken):

1. Personer som är under 15 år.
2. Personer som har en psykisk störning och därav saknar insikt om att de har bevittnat ett testamente.
3. En persons make, sambo eller annan släkt i rätt upp- eller nedstigande led. Detta kan exempelvis vara barn eller morföräldrar.

4. Den som är svåger, exempelvis svärföräldrar, svärdotter eller svärson.

Det finns inget krav på att registrera testamentet någonstans.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84391)