Hur blir egendom enskild egendom vid äktenskap?

2019-03-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag tänker gifta mig nu i sommar. Jag vill ha delat egendom. Alltså innan jag gifter vill jag att allt jag äger går till mina barn när jag dör eller om det blir skillsmässa tex huset som jag och min kommande man ska bo i vill jag att det går till arv till mina barn. Hur gör jag då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill dela upp egendomen mellan dig och din make och inte att egendomen ska vara giftorättsgods (delad egendom). Utan att det som det som du äger nu innan du gifter dig ska tillfalla dig vid en eventuell skilsmässa eller dina barn om du dör och inte tillfalla din make vid sådana situationer. Frågan regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) men också Ärvdabalken (ÄB).

Enskild egendom?
Om det eventuellt skulle vara så att du vill att egendomen du och din man har ska delas lika mellan er två vid en bodelning måste du inte göra något alls. Då huvudregel är all egendom ni har är giftorättsgods. Giftorättsgodset hälften delas vid en eventuell bodelning oavsett om bodelningen sker på grund av dödsfall eller skilsmässa. En bodelning är en uppräkning av egendomen/tillgångarna samt värdet av egendomen som makarna har. Värdet/Egendomen hälften delas sedan mellan makarna. I bodelningen ska bara giftorättsgods ingå och inte enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 1 och 3 § ÄktB och 7 kap. 1 och 2 § ÄktB)

Vill du inte att egendomen (eller värdet av den) ska delas på hälften mellan er måste du göra egendomen till något som kallas enskild egendom. Det innebär att egendomen då inte ska ingå vid en bodelning utan bara, i sin helhet, tillfalla dig vid en skilsmässa/din kvarlåtenskap (arvet från dig som ska fördelas på dina arvingar). För att göra egendomen till enskild egendom måste du upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet ska det framkomma att du vill att egendomen (antigen all egendom du har eller bara delar av den) ska vara enskild egendom, tex. att huset ska vara din enskilda egendom (7 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB).

Den egendomen du då gör till enskild egendom ska inte ingå i bodelningen eller delas lika på utan bara tillfalla dig vid bodelningen samt ingå i din kvarlåtenskap i sin helhet. Din make/maka kommer då inte ha rätt till din enskilda egendom vid en skilsmässa (7 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB).

Därför måste du upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt upprättad, båda parterna (du och din man) ska skriva under det och äktenskapsförordet ska registreras till skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Kommer dina barn ärva?
Enligt den legala arvsordningen kommer den efterlevande maken/makan att ärva framför gemensamma barn. Vilket innebär att om barnen i frågan är barn du har tillsammans med din framtida make kommer din make att ärva allt av dig när du dör framför barnen. Barnen får då vänta på efterarv av dig. Efterarvet fördelas när din make senare dör. (3 kap. 1 § ÄB).

Men om det skulle vara särkullbarn, barn som inte är gemensamma barn, kommer barnen få ut sitt arv direkt när du dör. Där ärver inte den efterlevande maken utan barnen ärver hela din kvarlåtenskap (där då den enskilda egendomen ingår) direkt när du avlider (3 kap. 1 § ÄB). Därav kommer det fördelningen av arvet beror på i fall det är gemensamma barn eller särkullbarn.

Därför för att säkerställa att arvet fördelas som du vill, tex. att huset ska tillfalla dina barn när du dör, bör du upprätta ett testamente. I testamentet skriver du hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente ska vara skriftligt skrivet, undertecknat av dig samt bevittnat av två olika vitten samtidigt, som också ska skriva under. Vittnena får bland annat inte vara i upp- eller nedgående släktskap med dig (9 kap. och 10 kap. ÄB).

För att besvara din fråga ska du upprätta ett äktenskapsförord för att göra din egendom till enskild egendom. Egendomen kommer då bara tillfalla dig vid en skilsmässa och i sin helhet ingå i din kvarlåtenskap. Vidare bör du upprätta ett testamente för att säkerställa att barnen ärver det som du vill att de ska ärva av dig (oavsett om det är särkullbarn eller gemensamma barn).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3423)
2020-02-16 Framtidsfullmakt
2020-02-14 Frågar om hembudsklausuler, arv och testamente.
2020-02-14 Byta till sambos efternamn
2020-02-13 Klippa juridiska band till syskon

Alla besvarade frågor (77194)