Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

2020-06-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. När min mamma gick bort delade min får vår stuga i tre delar. En till mig, en till min bror och en till sig själv. Jag och min bror fick detta som gåva och blev tvungna att skriva detta som egen egendom. Efter en tid träffar pappa en ny dam och de går sen och gifter sig. Hur funkar det om pappa skulle gå bort. Blir vi tvungna att dela stugan med den nya frun? De har inte skrivet några papper förutom ett testamente där det står att hon är i orubbat bo.Vi har ännu inte fått ta del av arvet efter mamma. Vad kan vi kräva av pappa? Det läggs mycket på resor och jag är rädd för att det inte kommer finnas så mycket kvar när de lämnar in.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta hur arvet efter din pappa kommer se ut, utifrån perspektivet med dels stugan och dels att hon ska sitta i orubbat bo.

Jag kommer att förkorta jordabalken till JB och ärvdabalken till ÄB.

Efterarvsrätt

När din mor dog så ärvde din far allt efter henne om hon bara hade gemensamma barn tillsammans med din far (3 kap. 1 § ÄB). Det ger dig som bröstarvinge efterarvsrätt till din mammas arv. Din far får fri förfoganderätt, inte full äganderätt, till arvet efter henne fram till att han dör. När den efterlevande maken dör så fördelas efterarvet ni har från er mor, ut.

Då er far har fri förfoganderätt och inte full äganderätt, så kan han inte testamentera bort det han fått från er mor.

Särkullbarn

Du som är bröstarvinge till den avlidna men inte till förälderns make har rätt att få ut sitt arv direkt, detta framgår indirekt av lagen (3 kap. 1 § ÄB). I ditt fall finns dock ett testamente som delvis sätter detta ur spel, jag återkommer till det nedan.

Testamente

I svensk rätt är en grundläggande regel att testatorns, i det här fallet din fars, vilja ska respekteras så långt det går vilket i lagen uttrycks genom 11 kap. 1 § ÄB. Som särkullbarn har du däremot alltid rätt till din laglott, vilket är hälften av din arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Den kan du begära ut direkt när din far avlider vilket framgår indirekt av lagen (3 kap. 1 § ÄB).

Däremot utfaller laglotten inte automatiskt: varje bröstarvinge måste begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Din begäran om jämkning måste framföras inom sex månader från det att du har blivit delgiven testamentet. För att få ut din laglott är det tillräckligt att begära jämkning.

Orubbat bo

Orubbat bo innebär att den efterlevande maken ska få hela arvet. Detta sker automatiskt om makarna var gifta och endast hade gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). I ditt fall så finns det ju särkullbarn och då behöver man skriva in det i testamente, vilket de verkar ha gjort.

För att ett orubbat bo ska gå att genomföra när särkullbarn finns så krävs det att man i testamentet då ber särkullbarnen att vänta med att begära ut sitt arv. Man har dock fortfarande kvar sin rätt att få ut arvet, bara att man får ut arvet när den efterlevande maken avlidit.

Vill ni inte vänta med att begära ut sitt arv, så har ni alltid rätt att få ut er laglott direkt, och det kan de inte hindra er från att göra.

Gåvan

För en giltig gåva av fast egendom så måste ni ha uppfyllt de formkrav som ställs upp (4 kap. 29 § JB).

Har ni sökt om lagfart för att äganderätten ska övergå till er så måste ni ha gjort det inom tre månader från att fångeshandlingen (i ditt fall gåvobrevet) upprättades (20 kap. 2 § JB).

Jag vet inte om ni har gjort detta och om gåvan då har fullbordats eller inte, vilket gör det svårt för mig att svara på frågan hur det blir med gåvan. Vad jag kan säga är att om gåvan har fullbordats så är den delen av stugan som gåvan gällde blivit din, då äganderätten till en tredjedel av stugan har övergått till dig så kan din far inte testamentera bort den delen.

Sammanfattning

Som särkullbarn har ni alltid rätt till er laglott, oavsett vad ett testamente säger. Har gåvan också fullbordats och äganderätten har övergått så kan din far inte testamentera bort din del.

Hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?