Hur blir det med aktiebolaget vid skilsmässa?

2018-10-19 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min bror vill skilja sig från sin fru och undrar hur det blir med aktiebolaget som han och två andra är ägare till . Måste aktiebolagen fördelas jämt när det blir skilsmässa ? Hon är inte skriven på ngt sätt i bolaget . Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett gift par skiljer sig ska en bodelning mellan dem göras. Regler om bodelning finns i 9-12 kap äktenskapsbalken. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå. Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom på grund av äktenskapsförord eller ett villkor vid gåva eller arv. Sådan egendom ska inte ingå i bodelningen. Vissa personliga saker, exempelvis kläder till ett rimligt värde, får också undantas.

I korthet går bodelningen till så att värdet av vardera makes giftorättsgods räknas samman, därefter dras värdet av respektive makes skulder av från dennes tillgångar. De övervärden som eventuellt blir kvar läggs samman och summans värde ska delas lika mellan makarna (observera att om en make har mer skulder än tillgångar så räknar man inte med ett minusvärde, utan maken anses då bidra med 0 till sammanräkningen). I praktiken innebär detta att den make som har störst övervärde efter avräkningen för skulder kommer att behöva avstå en del egendom till den andra. All egendom ska alltså inte delas i lika delar mellan makarna, utan det är den gemensamma nettoförmögenheten som ska fördelas jämnt.

Enligt 11 kap 7 § äktenskapsbalken har varje make rätt att i första hand få behålla sin egen egendom, eller den del av egendomen maken önskar. Om det är din brors fru som ska avstå egendom till din bror har han alltså rätt att helt enkelt behålla sina aktier i bolaget. Om det är din bror som ska avstå egendom till sin fru får han välja vilken egendom han ger henne. Han kan alltså behålla sina aktier så länge han har annan egendom eller pengar med tillräckligt värde att ge henne istället. Har han inte annan egendom som är värd tillräckligt mycket kan han dock bli tvungen att avstå en del av aktierna till sin fru.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2112)
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?
2019-03-15 Efterlevande makes rätt att skippa bodelning

Alla besvarade frågor (66922)