Hur blir det med äktenskapsförordet vid dödsfall?

Hejsan,

Vi är gifta sedan 1999 och har tecknat ett äktenskapsförord i år som säger att vi äger varsin fastighet, var sina tillgångar som befintliga som alla möjliga framtida tillgångar.

Vi har också lån för vart sitt hus.

Vi har var sina barn (särskullbarn) och därifrån kommer min fråga:

1. Kan barnen till den bortgångna personen kräva att den efterlevande makens enskilda egendom skall ingå i dödsboet trots att vi har ett äktenskapsförord som jag beskrev ovan. Vilka förutsättningar man menar i 10 kap. 1 § där förklaras att "Även enskild egendom kan dock under vissa förutsättningar tas med i en bodelning. Makar kan t.ex. komma överens om ..." I fall då bodelning görs vid äktenskapsskillnad vid dödsfall?

2. På vilket sätt kommer lånen att hanteras i bodelningen vid bortgången av en av oss.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Ett äktenskapsförord har inte samma effekt som ett testamente.

Ett äktenskapsförord kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt reglera vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, se äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 3 §.

Ett äktenskapsförord kan inte användas för att reglera vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall. Viktigt att beakta är att den efterlevande maken ärver sådan egendom som genom lagstöd anses vara den avlidne makens enskilda egendom (detta gäller endast vid dödsfall inom äktenskap). Detta innebär att den efterlevande maken också ärver egendom som har blivit enskild genom att makarna har avtalat om det i ett äktenskapsförord. Det är pga. detta som jag menar att äktenskapsförord inte har samma effekt som testamente. För att reglera vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna upprättar ett testamente där de uttrycker sin vilja, se ärvdabalken (1958:637) 9 kap 1 §.

Exempel: En man och en kvinna är gifta, de har var sina särkullbarn och har upprättat ett äktenskapsförord. Kvinnan avlider. Vad händer?

Kvinnans äktenskapsförord kommer att falla. Hälften av den egendom som hon har gjort till enskild egendom i äktenskapsförordet kommer att ärvas av hennes efterlevande man. Om vi säger att kvinnans kvarlåtenskap (giftorättsgods och enskilda egendom efter bodelningen sammanlagt) uppgår till 100 000 kr så kommer hennes särkullbarn att få 50 000 kr och hennes efterlevande man att få 50 000 kr.

När den efterlevande mannen dör så kommer hans kvarlåtenskap att tillfalla enbart hans särkullbarn. Observera att den efterlevande maken (som nu har avlidit) förr hade ärvt 50 000 kr från hans fru. Dessa 50 000 kr kommer att ingå i hans kvarlåtenskap och troligtvis tillfalla hans särkullbarn. Detta kan kännas problematiskt om man från början inte hade tänkt sig att det skulle bli så.

När det gäller din fråga kring skulderna så svarar var och en av makarna för sina egna skulder enligt äktenskapsbalken 1 kap 3 §. Alla skulder som finns vid den kritiska tidpunkten, dvs. vid dödsfallet ska avräknas ifrån den avlidnes tillgångar innan en fördelning av kvarlåtenskapet sker, se äktenskapsbalken 11 kap 2 § och 11 kap 3 §. Hur skulderna ska betalas kan ske på olika sätt. Vissa väljer att sälja egendom för att kunna betala av skulderna medan andra väljer att behålla egendomen som exempelvis fastigheten i detta fall och ta över lånen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000