Hur blir arvet barnens enskilda egendom?

2017-01-18 i Testamente
FRÅGA
hej o gomiddag!En juridisk fråga: vi vill att vår förmögenhet efter vårt frånfälle ska vara enskild egendom till våra tre barn.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Jag utgår från att det du vill ha besvarat är hur ni ska gå tillväga för att försäkra er om att arvet till era barn blir deras enskilda egendom? Detta är något som kan åstadkommas genom att ni upprättar ett testamente där ni förklarar att det är er vilja att arvet ska vara deras enskilda egendom. Detta får till följd att egendomen är barnets enskilda egendom även vid t.ex. en framtida skilsmässa, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken (ÄktB) här.

Om ni inte upprättar ett testamente så kommer er förmögenhet att fördelas lika mellan era tre barn i enlighet med lagens ordning, 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) här. Arvet från er kommer då att bli barnens giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa vilket innebär att det kommer fördelas mellan ert barn och deras make/maka, se 7 kap 1 § ÄktB här och 9 kap 1 § ÄktB här. En viktig skillnad är således att om ni upprättar ett testamente så kommer barnens enskilda egendom att undanhållas från bodelningen medan det eljest kommer att ingå i bodelningen.

För att uppnå er önskan om att arvet ska bli barnens enskilda egendom krävs således att ni upprättar ett testamente där denna önskan tydligt framgår. Vid upprättandet av testamentet är det bra att ta hjälp av en jurist för att undvika en eventuell tvist om dess innehåll.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95760)