Hur betalar man dagsböter?

2020-10-15 i Påföljder
FRÅGA
DagsböterJag har försökt läsa vad det egentligen innebär. Det verkar ju vara en klumpsumma (antalet dagsbot x dagsbelopp) men är det alltid så? Jag hade fått uppfattningen att en dagsbot en gång i tiden innebar att man varje dag var tvungen att gå till polisen och betala sitt dagsbelopp. Det borde ju också vara ett straff att göra det varje dag om man t ex jämför med fängelse. Att betala en klumpsumma är ju lindrigare än att tvingas göra det varje dag (fysiskt eller på annat sätt).
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du säger så utgörs dagsböter av summan för dagsboten gånger antalet dagsböter som döms ut, och det är alltid så. Det man får genom att ta dagsbot x dagsbelopp är boten och den betalas in utan att delas upp dag för dag eller liknande.

Det finns inget krav på att gå till polisen och betala sina dagsböter utan betalning sker som huvudregel via ett inbetalningskort som den betalningsskyldige får hem tillsammans med domen. Dagsböterna ska då betalas in inom 30 dagar från det att domen vinner laga kraft. Betalas inte dagsböterna via inbetalningskortet inom 30 dagar kan Kronofogdemyndigheten ta över ärendet för att driva in betalning. I vissa fall då dagsböter inte betalas kan de omvandlas till fängelse lägst 14 dagar och högst tre månader (25 kap. 8 § andra stycket brottsbalken).

Det ligger förvisso något i det du säger om att betala en klumpsumma är lindrigare än att tvingas genomföra betalningen varje dag. Om detta kan sägas kort att dagsböter är att betrakta som en "värre" påföljd än penningböter vilket från början har ett fixerat belopp. Att en penningbot är att betrakta som lindrigare än en dagsbot har dock inget att göra med tillvägagångssättet för betalning utan beror på att penningboten är bestämd från början och dagsboten kan variera beroende på t.ex. person.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1531)
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva

Alla besvarade frågor (93078)