Hur bestäms straffvärdet för brott?

2021-01-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har en lillebror som sitter häktad för grov våldtäkt mot barn! Det rör sej om 2 barn som han har en nära relation till. Ett av barnen var dessutom under 1 år när detta hände, den andra flickan var 8 år. Flickan på 1 år är dessutom släkt till oss. Flickan på 8 år är hans bästa väns dotter som han varit barnvakt åt vid flera tillfällen och då utfört dessa hemska saker. Han har filmat våldtäkterna och delat detta på forum till andra pedofiler. Han har erkänt allt och och brotten han begått är: - Grov våldtäkt mot barn vid 5 tillfällen- Grovt sexuellt utnyttjande av barn - Barnpornografibrott vid 14 tillfällenHans advokat sa att han kommer få som högst 5 år! Hur kommer det sej att han får så lågt straff? Han kommer ju vara ute om 2,5 år igen då! När jag läser artiklar, straff för de han gjort så står det 8-10 år, så hur kan han få så lågt straff?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Hur bestäms straffvärdet?

För varje brott finns en straffskala som anger det lägsta och högsta straffet, vilket i sin tur är beroende av vilken "svårighetsgrad" brottet/brottsligheten anses ha i det enskilda fallet. Exempelvis ringa stöld, stöld, grov stöld osv. Om rekvisiten för ett visst brott är uppfyllda är tumregeln att straffvärdet, dvs straffets längd eller storlek, ligger vid straffskalans lägsta punkt. Straffvärdet kan sedan komma att höjas utifrån en bedömning av den kränkning, fara eller skada som brottet inneburit.

Det kan också finnas försvårande eller förmildrande omständigheter som gör att straffvärdet höjs eller sänks ytterligare. Detta är dock varierande från situation till situation, och det är därför svårt att säga något generellt om vad som kan ligga till grund för bedömningen i fallet med din bror utan att ha mer omständigheter kring brotten.

Om en person t.ex. ska dömas för flera brott, som ju verkar vara fallet med din bror, ska vart och ett av brotten ges ett eget straffvärde. Efter det ska domstolen i sin tur bestämma ett straff för den samlade brottsligheten, men inom ramen för straffskalan. Man plussar inte ihop "summan" av de olika brottens straffvärde, utan det allvarligaste brottet utgör "grunden" och sen gör man "tillägg" för de övriga brotten.

Något som också påverkar straffvärdebedömningen är olika avdrag man kan göra, t.ex. om gärningspersonen är en ungdom (under 21 år) eller om det finns andra billighetsskäl. Exempel på det är om gärningspersonen är allvarligt sjuk, har en hög ålder eller om det finns andra omständigheter kopplat till gärningspersonen hälsa eller unika livssituation. Du nämner inte något om din brors ålder eller omständigheter i övrigt, men det är mycket troligt att detta är faktorer som har spelat in i bedömningen av hans straff.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna om du har andra funderingar.

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92164)