Hur bestämmer jag över mitt arv?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA
Jag har 3 bröstarvingar och jag har en summa pengar på mitt bankkonto som tillhör mitt ena barn. Hur kan jag säkra att det barnet får dessa pengar när jag dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Vad kan jag testamentera?

Som testator (den som skriver testamente) kan du endast bestämma över din egen kvarlåtenskap (9 kap. 1 §, första meningen ÄB). Detta innebär att om pengarna tillhör ditt ena barn så är det självklart bara det barnet som kan bestämma över sina pengar. Som jag förstår problemet är du dock orolig för att någon ska tro att pengarna tillhör dig och inte ditt barn och att pengarna således kan gå till någon annan än ditt barn.

Hur bestämmer jag över min kvarlåtenskap?

Om det skulle bli så att man tror att pengarna är dina efter din död så kommer de fördelas enligt reglerna i främst 1-3 kap. ÄB. Enda sättet att frångå dessa regler är genom testamente. Du kan alltså göra ett testamente där du testamenterar ditt barns pengar till just ditt barn för att säkerställa att pengarna går till henne.

Det finns inga språkliga krav när det gäller testamente, utan det viktigaste är att du uttrycker din vilja så tydligt som möjligt och på ett lättbegripligt sätt. Formkraven för testamente är enbart formella. Dessa är att testamentet ska vara skriftligt och undertecknas tillsammans med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (barn, mor/far, mor-/farföräldrar osv.) med dig eller din partner får inte utgöra vittne. Inte heller den som är under 15 år, lider av psykisk störning eller mottager någonting ur testamentet får utgöra vittne (10 kap. 4 § ÄB).

Det bör här nämnas att du inte kan testamentera bort dina bröstarvingars laglott. Laglotten för dina bröstarvingar är i ditt fall: din kvarlåtenskap dividerat med 3 (antalet bröstarvingar), dividerat med 2. Du kan alltså inte göra dina andra två bröstarvingar arvlösa (7 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis är alltså min rekommendation att du upprättar ett testamente. Testamentet bör vara så tydligt utformat som möjligt för att undvika oklarheter och eventuella konflikter efter att du dör. Vill du ha hjälp med upprättande av testamente kan du vända dig till vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88291)