Hur beräknas efterarvskvoten?

2020-10-23 i Efterarv
FRÅGA
Efterarv: A och B var gifta med ett barn C. A avlider och B ärver allt efter A. Fördelningen av boet är 50/50. B får alltså inte testamentera bort 50% av sin samlade förmögenhet mm eftersom det ska gå till C vid Bs bortgång. Men vad händer med det arv B får (som enskild egendom och som ej ska ingå i bodelning) efter As död? Är det samma bestämmelse om kvotdel (50%) ska betraktas som efterarv efter A eller undantas arvet från efterarvet. Hur beräknas man i så fall kvotdelen vid Bs död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så vill du få klarhet i hur efterarvskvoten beräknas.

Först sker bodelning

När A avled gjordes först en bodelning enligt Äktenskapsbalk (1987:230) bestämmelser innan arvskiftet. Det är viktigt att notera att det enbart är giftorättsgodset enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalk som ingår i bodelningen och inte makarnas enskilda egendom utan den enskilda egendomen fördelas först vid arvskiftet. Bodelningslotterna är i ditt fall 50 % vardera av det totala giftorättsgodset.

Därefter sker arvskifte

Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) ärver B före C eftersom C är ett gemensamt barn. Det som B ärver är både bodelningslotten som A tilldelades vid bodelningen och A:s enskilda egendom. Det tillsammans blir makens arv som tilldelas med fri förfoganderätt. Det innebär alltså att det kan vara mer än vad som ingick i bodelningen om A har någon enskild egendom. Eftersom B nu har rätt att ärva före det gemensamma barnet C så ska C:s efterarvskvot beräknas.

Beräkna efterarvskvoten

Efterarvskvoten beräknas genom att den summa pengar som B fick i arv framför C dvs bodelningslotten och enskilda egendomen divideras med den totala behållningen som B har inklusive arvet efter A. Då får man ut en kvot som C kommer ha rätt till dagen då B avlider innan resterande av B:s kvarlåtenskap skiftas enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalk.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97361)